Vaccintillgången är ännu begränsad och det är därför viktigt att ytterligare se över hur vaccinet används. Den skärpta prioritetsordningen ska gynna äldre och andra personer med förhöjd risk för allvarlig sjukdom och död. I beslutet finns också en förlängning av tidsintervallet mellan dos ett och två för att ge fler ett första skydd.

Tydligare styrning av vaccin till äldre

Inom prioriteringsfas ett och två finns både riskgrupper och personal som arbetar i deras närhet och vaccination av dessa har i många regioner skett parallellt. Rekommendationen skärps nu och de som står högst i varje fas bör ha erbjudits vaccination innan nästa grupp påbörjas.

– I praktiken innebär detta exempelvis att äldre och andra med förhöjd risk för sjukdom och död ska erbjudas vaccin före vård- och omsorgspersonal, säger Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

Längre dosintervall för de som vaccineras inom fas två

För de som vaccineras i fas 2 förlängs nu dosintervallet till sex veckor för de så kallade mRNA-vaccinerna. Dessa gavs tidigare med ett kortare dosintervall. Den nya rekommendationen innebär att så många som möjligt bör erbjudas en första dos, innan vaccinering med den andra dosen påbörjas. Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att en dos ger tillräckligt skydd för att fördelarna med att ge fler personer en första dos ska överväga.

Skärpt tillämpning av prioriteringsordning från 19 mars

Beslutet träder i kraft den 19 mars och förmedlas till regionerna som påbörjar införandet så snart det är möjligt. De personer som fått en första dos och kallats till en andra dos ska följa anvisningarna från sin vaccinatör.

Så är prioriteringsordningen uppbyggd

Folkhälsomyndighetens rekommenderade prioriteringsordning syftar till att först skydda de som löper störst risk att bli svårt sjuka och dö covid-19 och därefter skydda bredare grupper i samhället. Den är uppbyggd av fyra större faser där till exempel äldre på Säbo och personer med hemtjänst ingår i den första fasen. Inom varje fas finns dessutom en mer förfinad prioriteringsordning.

Läs mer

Rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19 [Länk borttagen 2022-06-10]

Kategori: Nyhet