Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av utvecklingen av spelproblem kopplat till situationen kring covid-19. Resultatet visar inte på några större förändringar i befolkningen generellt. Däremot ökade problemen hos 20 procent av de personer som redan innan pandemin hade ett problemspelande, och hos fyra procent av de som var arbetslösa. Även bland personer som fått sina fritidsaktiviteter inställda syntes en ökning.

– Den sammantagna bilden är att pandemin drabbar grupper som har spelproblem eller riskerar problem med spel om pengar. Vi ser bland annat att spelandet på nätkasinon ökar och stödföreningar rapporterar om att personer återfaller i spelande, säger utredaren Ulla Romild.

Problemspelande och behovet av stöd minskar inte

Under covid-19-pandemin har flera förändringar skett som påverkat spelandet. Smittskyddsåtgärderna mot covid-19 har inneburit minskad tillgänglighet till en rad spelformer. Till exempel har internationella kasinon stängt, sportevenemang har ställts in och restriktioner har införts kopplade till lokaler där spel erbjuds. Under pandemin har också tillfällig lagstiftning på spelmarknaden införts kopplade till insättningsgräns, begränsad speltid och maxbelopp för bonusar.

Trots dessa begränsningar var omsättningen på den reglerade spelmarknaden oförändrad under år 2020. När det gäller nätkasinon, både mätt i andel i befolkningen och i omsättning, så ökade spelandet.

Andelen personer med problemspelande ser ut att ha ökat mellan år 2018 och 2020, från 1,2 till 1,8 procent, även om skillnaden inte är statistiskt säkerhetsställd.

– Pandemin har inneburit en ökning av permitteringar, arbetslöshet och social isolering. Allt detta är riskfaktorer för att utveckla spelproblem, säger Ulla Romild.

Behov av åtgärder

Rapporten visar vidare att antalet självavstängningar via spelpaus.se ökade under år 2020. Majoriteten av budget- och skuldrådgivare upplevde att antalet ärenden till följd av spel låg på samma nivå som före pandemin. Det var dock dubbelt så många som ansåg att andelen ökat jämfört med minskat, vilket pekar på att behovet av stöd inte har minskat under pandemin.

Resultaten tyder på att det finns anledning att fortsätta följa hur pandemin påverkar spelandet och spelproblemen i Sverige. Det behövs också åtgärder för att förebygga och minska spelproblemen i grupper med risker kopplat till både spel om pengar och livsvillkor.

Läs mer

Sammanfattning av resultaten på spelprevention.se

Undersökningen: Fördjupad analys av utvecklingen av spelproblem kopplat till spridningen av covid-19

Om undersökningen

Folkhälsomyndigheten gör andra uppföljningar inom folkhälsoområdet i relation till covid-19, som projektet Konsekvenser av covid-19-pandemin på folkhälsan och folkhälsoarbetet som kommer att publiceras senare under våren 2021.

Myndigheten har även publicerat en systematisk litteraturöversikt om covid-19-pandemin och psykisk hälsa.

Kategori: Nyhet