Förslag på åtgärder mot covid-19 vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett förslag på smittskyddsåtgärder att gälla från den 1 december. Åtgärderna innefattar bestämmelser om hur allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare kan genomföras med eller utan vaccinationsbevis. Avsikten är att begränsa de effekter som stora sammankomster kan ha på smittspridningen och därmed på hälso- och sjukvården. Förslaget har skickats på remiss.

Arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare som inte använder vaccinationsbevis måste enligt förslaget vidta särskilda smittskyddsåtgärder:

  • Deltagarna ska ha en anvisad sittplats.
  • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet.

Dessa åtgärder är inte nödvändiga om vaccinationsbevis används.

Om vaccinationsbevis används

Enligt förslaget måste en arrangör som använder vaccinationsbevis ha en rutin för hur bevisen kontrolleras. Rutinen ska finnas skriftligt och den ska följas upp.

– Syftet är att begränsa de risker som stora sammankomster innebär. Det innebär minskad risk för en ökad smittspridning och minskad risk för en ökad belastning på vården. Antingen genom att använda vaccinationsbevis, eller genom att göra det möjligt för publik, besökare och deltagare att hålla avstånd där vaccinationsbevis inte används, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Andra smittskyddsåtgärder

Utöver det föreslår Folkhälsomyndigheten att alla arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus måste vidta vissa grundläggande smittskyddsåtgärder. Det rör bland annat att de måste informera om hur smittspridning kan undvikas och ordna möjligheter för deltagare att tvätta händerna eller använda handsprit.

Mässor

Förslaget innehåller också krav på mässor att ha smittskyddsåtgärder. Till exempel måste de utforma gångar mellan försäljningsplatserna eller montrarna så att trängsel undviks.

Allmänna råd för fler verksamheter

I förslaget ingår allmänna råd till arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, fritids- och kulturverksamheter, handelsplatser och marknader. Råden ska underlätta för verksamheterna att undvika trängsel och därmed minska risken för spridning av covid-19. Exempel på råd är vidta åtgärder för att sprida ut besökarnas ankomsttid, ta fram alternativa lösningar till fysiska köer och anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar. De allmänna råden gäller både arrangemang som använder vaccinationsbevis och de som inte gör det.

Remissförfarande

Förslaget skickas nu på remiss till verksamhetsutövare för att inhämta synpunkter inför beslut om införande. Införandet planeras till den 1 december.

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 [Föreskriften upphävd]

Nya åtgärder för att minska spridning av covid-19