Fortsatt stor spridning av RS-virus – viktigt skydda de yngsta

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Antalet fall av RS-virus bland spädbarn ligger fortfarande mycket högt jämfört med tidigare säsonger. Att skydda de yngsta mot smittan genom att följa råd och rekommendationer är en viktig uppmaning till föräldrar.

Den höga nivån syns i Folkhälsomyndigheten regelbundna redovisning av antalet nya fall av RS-virus. För att även följa trycket på hälso- och sjukvården kommer myndigheten nu också samla in data löpande om antalet patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion som påbörjat intensivvård. Insamlingen av statistiken sker i samarbete med Svenska Intensivvårdsregistret och kommer att kunna presenteras inom ett par veckor.

– Våra råd om att vara vaksam på nytillkomna symtom hos sig själv eller sitt barn är viktiga att följa. Nytillkommen snuva, hosta, halsont, feber eller sjukdomskänsla är inte bara tecken på covid-19, det kan också vara RS-virus så oavsett sjukdom är det viktigt att stanna hemma. Framförallt är det viktigt att skydda barn under sex månader, säger Annasara Carnahan, utredare vid Folkhälsomyndigheten

Förklaringen till den höga smittspridningen ligger främst i att få små barn är immuna mot RS-virus eftersom spridningen har varit låg under de två senaste säsongerna, bland annat på grund av restriktionerna mot covid-19.

– Vi har nu uppemot tre årskullar av de yngsta barnen som inte är immuna mot RS-virus eftersom spridningen har varit så låg. Om man misstänker att ett spädbarn är påverkat av en RS-virus infektion till exempel med andningssvårigheter eller svårigheter att äta är det bra att ringa 1177 för att få råd om barnet kan behöva vård säger utredare Annasara Carnahan.

Särskilt viktigt är det att skydda barn under sex månader mot RS-virus. På 1177.se finns mer information om hur föräldrar kan förebygga spridning av RS-viruset och hur de ska agera om barnet blir sjukt.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att vara vaksam på nytillkomna symtom och stanna hemma syftar till att hindra spridning av covid-19, RS-virus, influensa och andra luftvägsinfektioner som är vanliga under vinterhalvåret. Regioner kan också ha kompletterande lokala råd och rutiner riktade mot RS-virus.

Om RS-virus

RS-virus är en förkortning av respiratoriskt syncytialvirus. För vuxna och äldre barn yttrar sig en infektion med RS-virus oftast som en vanlig förkylning. Yngre barn, främst de under ett år, kan däremot bli svårt sjuka med ansträngande hosta, andningssvårigheter och svårigheter att äta. Även personer över 65 år och andra infektionskänsliga personer kan behöva sjukhusvård i samband med sjukdom.

RS-virus sprids genom direktkontakt, kontakt med smittade föremål och genom droppsmitta. God handhygien förebygger smitta.

Läs mer