Ny virusvariant av SARS-CoV-2 även i Sverige

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Den nya virusvarianten av SARS-CoV-2, som fått namnet omikron, har konstaterats även i Sverige hos en resenär som nyligen vistats i södra Afrika. Skärpta åtgärder gäller sedan fredag den 26 november avseende testning och hemmavistelse för resenärer från södra Afrika. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen noga och fortsätter uppmana alla som kan att vaccinera sig.

Ett fall av virusvarianten omikron har konstaterats i Sverige fram till den 29 november klockan 16.00. Varianten påvisades i ett prov taget för lite mer än en vecka sedan från en person hemmahörande i Region Skåne. Personen var nyligen hemkommen efter vistelse i Sydafrika och provet sekvenserades inom ramen för den pågående nationella övervakningen av SARS-CoV-2.

Varianten benämns enligt Pangolin-klassificering B.1.1.529, och har fått namnet omikron av WHO. Den har klassificerats som virusvariant av särskild betydelse.

- Det var väntat att vi skulle hitta varianten även i Sverige eftersom den upptäckts i ett flertal andra länder i Europa. De uppgifter vi har om varianten gör att vi bör ta den på stort allvar tills vi har mer kunskap. Åtgärderna för resenärer från södra Afrika är skärpta sedan i fredags och utvecklingen följs nu noga genom intensifierad övervakning i enlighet med WHO:s och ECDC:s rekommendationer, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Sedan i fredags den 26 november finns en myndighetsrekommendation om att alla resenärer från södra Afrika ska testas för covid-19 vid ankomst till Sverige, att de ska ta ett nytt test efter fem dagar samt stanna hemma under sju dagar efter hemkomsten. Sedan tidigare råder också inreseförbud från länderna i regionen. Undantag från förbudet finns i Förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige. Folkhälsomyndigheten agerar i enlighet med den riskbedömning och rekommendation om åtgärder som kommunicerats av ECDC och WHO. Det finns idag inget som talar för att de åtgärder som finns på plats eller funnits tidigare under pandemin inte kommer att ha effekt även på omikron.

Övervakningen av SARS-CoV-2-varianter för att upptäcka eventuell förekomst av omikron även bland icke resenärer har intensifierats. För närvarande sekvenseras alla positiva prover efter utlandsresa och ungefär 40 procent av alla prover från personer som smittats med covid-19 i Sverige. Sekvensering för att kartlägga och identifiera nya varianter genomförs vid behov även under helger.

Stanna hemma

Det totala antalet fall av covid-19 har den senaste veckan ökat i antal. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som kan att vaccinera sig och att tacka ja till erbjudandet om påfyllnadsdos när det kommer. Det är också fortsatt mycket viktigt att den som har symtom på luftvägsinfektion testar sig och stannar hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter - även vid negativt testsvar för covid-19.

Smittspårning

Läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens ska utföra smittspårning för personer med konstaterad covid-19. I kombination med testning och förhållningsregler är smittspårning ett effektivt verktyg för att begränsa spridningen av covid-19.

Läs mer