Nya åtgärder för att minska spridning av covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att alla i förskoleklass eller äldre, och som får symtom på covid-19, ska erbjudas ett covidtest. Det gäller från den 22 november även vaccinerade. Samtidigt har myndigheten bett regeringen att besluta om vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare från den 1 december.

Spridningen av covid-19 har ökat i Europa de senaste veckorna. Även om vi inte ser samma utveckling i Sverige finns det skäl att tro att fallen kommer att stiga även här. Myndighetens scenarier visar en förväntad smittotopp i mitten av december. Därför vidtar Folkhälsomyndigheten redan nu åtgärder för att förhindra en kraftigt ökad smittspridning i landet under december månad.

Testning av vaccinerade med symtom

Covid-19 sprids främst bland ovaccinerade personer. Det är ovaccinerade, i första hand vuxna, som löper den största risken att drabbas av svår covid-19-sjukdom och riskerar att orsaka en belastning på en redan nu ansträngd hälso- och sjukvård. Vaccinerade kan dock smittas och föra smittan vidare även om det är i mer begränsad omfattning än för ovaccinerade. För att möta en befarad ökning under december månad rekommenderar Folkhälsomyndigheten från den 22 november att regionerna erbjuder även vaccinerade att testas vid symtom. Rekommendationen gäller personer som går i förskoleklass eller är äldre. I händelse av ökad smittspridning i landet ger det regionerna möjlighet att upptäcka också mindre förändringar i utbredningen och bryta fler smittkedjor.

– Smittspridningen har en tid varit på låga nivåer, och det har inte funnits skäl att provta personer som är vaccinerade mot covid-19. Nu när vi ser en ökad smittspridning i omvärlden och i ett fåtal regioner i Sverige, våra scenarier visar att så också kan bli fallet i hela Sverige i december, och när hälso- och sjukvården dessutom riskerar ökad belastning, behöver vi skruva upp åtgärderna mot smittan. Därför rekommenderar vi nu testning också av vaccinerade, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Det är fortsatt mycket viktigt att den som har symtom på luftvägsinfektion liksom tidigare stannar hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter även vid negativt testsvar för covid-19. Detta då vi har en omfattande spridning av RS-virus. Det gäller både barn och vuxna även om symtomen är milda, och det gäller även vaccinerade.

Hemställan om vaccinationsbevis från den 1 december

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som till exempel sportevenemang, bio- och teaterföreställningar och konserter, samlas ofta många människor. Här kommer åtgärder mot smittspridning att vara nödvändiga.

– Genom en reglering av sammankomster med vaccinationsbevis eller deltagarbegränsningar minskar risken för en ökad smittspridning och därmed risken för en ökad belastning på en redan ansträngd hälso- och sjukvård, säger Karin Tegmark Wisell.

Folkhälsomyndigheten har därför i en så kallad hemställan bett regeringen att införa vaccinationsbevis för personer som är 18 år och äldre från den 1 december. Myndigheten ser behovet vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare.

Samtidigt tar Folkhälsomyndigheten fram föreskrifter för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer där vaccinationsbevis inte används. Exempel på begränsningar som kan komma att införas är regler om max antal personer per kvadratmeter tillgänglig yta och krav på avstånd mellan sällskap.

Genom att kräva vaccinationsbevis av deltagare kan en arrangör av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning fortsätta att bedriva sin verksamhet utan att behöva följa begränsningar av till exempel max antal personer per kvadratmeter som gäller då vaccinationsbevis inte används.

Som vaccinationsbevis används de Covidbevis som visar att man är vaccinerad och som utfärdas av E-hälsomyndigheten.

Vaccin är det bästa skyddet mot covid-19. Det är viktigt att fler vaccinerar sig och att de som har rekommenderats en påfyllnadsdos också tar den. Då minskar risken för svår sjukdom hos den enskilde och för ökad smittspridning i landet.

Läs mer

Åtgärder mot covid-19 från 22 november och från 1 december