Rekommendationer vid inresa från vissa länder i södra Afrika

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten uppdaterar från och med den 26 november sina inreserekommendationer med anledning av den nya virusvarianten som har fått namnet omikron av WHO.

Alla resenärer som har vistats i Sydafrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Moçambique, Namibia eller Eswatini (Swaziland) någon gång under de senaste sju dagarna före ankomsten till Sverige uppmanas att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter inresa, helst samma dag, samt att ta ett nytt test efter fem dagar. Ta reda på hur du testar dig genom att besöka webbplatsen 1177.se

Detta gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. Barn under förskoleklassålder omfattas inte.

Dessa personer uppmanas även att stanna hemma i sju dagar efter ankomst till Sverige oavsett om man har symtom eller inte. Uppmaningen att stanna hemma gäller även barn oavsett ålder. Fler länder kan tillkomma.

– Nu gör vi dessa tilläggsåtgärder för att ytterligare stärka skyddet. Vi följer dessutom vad som beslutas på EU-nivå och vad WHO och ECDC gör för bedömningar utifrån den information de har tillgång till. Vi har redan en rad åtgärder på plats i Sverige för att tidigt upptäcka nya virusvarianter genom sekvensering av alla positiva prov från utlandsresenärer, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör.

Hittills har inga fall av virusvarianten konstaterats i Sverige. Varianten benämns enligt Pangolin-klassificering B.1.1.529, och har fått namnet omikron av WHO. WHO har klassificerat den som virusvariant av särskild betydelse.

Virusvarianten är nyupptäckt och det saknas ännu information om dess egenskaper. Omikron har dock mutationer som potentiellt skulle kunna leda till att vaccinet ger ett sämre skydd mot varianten, liksom ett sämre skydd efter tidigare genomgången infektion. Även effekten av vissa läkemedel som baseras på antikroppar för behandling av covid-19 skulle potentiellt kunna påverkas.

Folkhälsomyndigheten övervakar kontinuerligt SARS-CoV-2 varianter genom helgenomsekvensering. Inom övervakningsprogrammet för SARS-CoV-2 i Sverige sker sekvensering av minst 10 procent av alla positiva prover, men för närvarande sekvenseras ungefär 40 procent.

Alla positiva prover från individer som diagnosticeras med covid-19 efter utlandsresa sekvenseras för att möjliggöra upptäckt av introduktion av nya virusvarianter i Sverige.

Inresebestämmelser

EU-kommissionen har föreslagit ett stopp för all flygtrafik från länderna i södra Afrika till EU. Vissa EU-länder har infört reserestriktioner som gäller dessa länder. Regeringen har sedan tidigare beslutat om särskilda inresebestämmelser för utländska medborgare och som omfattar de nu aktuella länderna. På regeringens webbplats kan du läsa om vad som gäller vid inresa till Sverige.

Eget ansvar

Oavsett ditt resmål vilar ett stort ansvar på dig som enskild resenär. Varje resenär bör hålla sig informerad om vilka inrese-, utrese- och förhållningsbestämmelser som gäller på resmålet och följa de lokala myndigheternas råd och regler. Se till att ha ett försäkringsskydd och kontrollera vad försäkringen täcker i din situation och för den resa du planerar. Tänk på att andra länder kan införa reserestriktioner med kort varsel, vilket kan påverka dina möjligheter att resa hem. Se därför till att ha marginaler för förseningar och extra kostnader.

Läs mer

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige