Viktigt att arbetet med att vaccinera mot covid-19 fortsätter i snabb takt

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten har beslutat om rekommendationer för regionernas prioriteringar för vaccinationsarbetet framöver. Påfyllnadsdos rekommenderas till alla från 18 år, men i tur och ordning och först till dem som har störst behov av skydd mot sjukdom.

Arbetet med att ge påfyllnadsdos av covid-19-vaccin till alla från 65 år och uppåt pågår i alla regioner i landet. Parallellt pågår arbetet med att grundvaccinera barn från 12 år, och arbetet med att nå personer som ännu inte har vaccinerat sig.

– Det är mycket angeläget att regionerna arbetar så snabbt och effektivt som möjligt med att vaccinera befolkningen, så att vi får en hög och jämn täckning. Vaccin skyddar mycket väl mot sjukdom, svår sjukdom och död i covid-19, och nu är det dags att erbjuda förstärkt skydd i form av påfyllnadsdos till alla vuxna utifrån behov, säger Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Två doser vaccin ger ett mycket gott skydd mot sjukdom för de allra flesta, i upp till ett år. Men skyddseffekten avtar med tiden och mer hos äldre personer än hos yngre.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att arbeta utifrån följande prioriteringsordning, där högre ålder som regel innebär högre prioritering. Vaccinationsarbetet i de två första kategorierna är pågående, efter beslut den 28 september respektive 27 oktober 2021:

  1. Personer boende på SÄBO, personer men hemsjukvård eller hemtjänst och alla som är 80 år och äldre
  2. Personer 65–79 år samt personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård
  3. Personer som är 18 år och äldre med insatser enligt LSS, beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken och personer som tillhör en medicinsk riskgrupp för svår covid-19-sjukdom. Samt personer 50–64 år
  4. Personer 18–49 år

Personal inom vård och omsorg, inklusive personal inom LSS, som har stor risk att föra virus vidare till personer med risk att utveckla allvarlig sjukdom kan också prioriteras i vaccinationsarbetet. Detta förutsatt att regionen bedömer att detta kan göras utan risk för undanträngningseffekter för övriga grupper.

Regionerna ansvarar för uppföljningen av vaccinationstäckningen i respektive grupp, och beslut om start för nästkommande grupp när god täckning har uppnåtts. Arbetet kan därför, liksom tidigare, skilja sig åt över landet utifrån befolkningens åldersstruktur och andra förutsättningar.

Påfyllnadsdos av covid-19-vaccin kan ges när sex månader har gått sedan den tidigare dosen – fem månader när det gäller personer från 65 år. När Modernas vaccin Spikevax ges som påfyllnadsdos ges det som halv dos, medan vaccinet Comirnaty från Pfizer/Biontech ges i hel dos.

Till personer födda 1991 och senare rekommenderas Comirnaty.

Läs mer