Antikroppar mot covid-19 fortsätter öka

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Den höga vaccinationstäckningen har resulterat i att en stor andel av befolkningen nu har antikroppar mot covid-19. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste undersökning där mer än tre fjärdedelar av befolkningen har antikroppar.

Folkhälsomyndigheten genomför återkommande så kallade seroepidemiologiska undersökningar i befolkningen där förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19, analyseras. Dessa antikroppar uppkommer efter genomgången infektion eller vaccination mot sjukdomen. Undersökningarna har genomförts vid ett antal tillfällen under år 2020 och 2021 och omfattar periodvisa insamlingar av överskottsblodprover från öppenvården samt prover från blodgivare.

Under de två sista veckorna i september undersöktes förekomsten av antikroppar i överskottsblodprover som samlats in av laboratorier i öppenvården i åtta regioner. Genomsnittligt i hela undersökningen hade 76 procent antikroppar. Blodproverna kom från barn, ungdomar, vuxna och äldre vuxna. Analyserna visar att 89 procent i gruppen 65-95 år hade antikroppar medan förekomsten låg på 86 procent i gruppen 20-64 år och 42 procent i gruppen 0-19 år.

– Den höga vaccinationstäckningen är den enskilt viktigaste faktorn bakom att vi ser en kraftig och väntad uppgång i förekomsten av antikroppar i åldersgruppen 20-64 år. Även den mycket höga andelen med antikroppar i åldersgruppen 65-95 år kvarstår. Det är ett kvitto på ett bra vaccinationsarbete, säger Mia Brytting, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

I gruppen blodgivare över 18 år hade 97 procent antikroppar under samma undersökningsperiod. Det är nästan en fördubbling jämfört med de undersökningar som gjordes i månadsskiftet maj-juni då varannan blodgivare hade antikroppar. Den höga siffran antas bero på en mycket hög vaccinationstäckning i denna grupp.

Barn och unga

När det gäller barn och unga i åldern 0-19 år visar undersökningen av överskottsblodprover från öppenvården att 42 procent hade antikroppar. Förekomsten var högst i gruppen 16-19 år där 81 procent hade antikroppar. Två veckor innan provinsamlingen var andelen vaccinerade med minst en dos i denna åldersgrupp 64 procent. I gruppen 0-11 år var antikroppsförekomsten 28 procent och i gruppen 12-15 år 40 procent. Gruppen 0-11 år rekommenderas inte vaccin och vaccinationsstart för 12-15 år var efter insamlingen för denna antikroppsundersökning. Andelen vaccinerade i dessa två grupper var nära noll procent.

Antikroppsanalyserna har genomförts i samarbete med SciLifeLab/KTH.

Läs mer