Folkhälsomyndigheten uppmärksammar världsdagen för psykisk hälsa

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Fyra av tio personer i Sverige uppger att de har eller har haft psykisk ohälsa. På världsdagen för psykisk hälsa uppmärksammar Folkhälsomyndigheten vikten av ökad kunskap för att minska stigma och negativa attityder kring psykisk ohälsa.

Världsdagen för psykisk hälsa (World Mental Health Day) infaller varje år den 10 oktober. Syftet är att öka medvetenheten om frågor kopplade till psykisk hälsa i hela världen.

Fyra av tio vuxna i Sverige svarar i enkätundersökning som genomförts av Folkhälsomyndigheten att de har eller har haft psykisk ohälsa. Mer än hälften av befolkningen uppger också att de brukar träffa någon som de vet har psykisk ohälsa. Det kan exempelvis gälla en familjemedlem, en släkting eller en arbetskamrat.

Kvinnor och yngre personer svarar oftare än män och äldre att de har haft psykisk ohälsa eller att de träffar någon som har det. Oavsett ålder och kön förknippar de flesta psykisk ohälsa med depression, ångest eller stress eller att överlag att må dåligt.

Statistiken baseras på en enkätundersökning som Folkhälsomyndigheten genomförde i mars 2021. Enkäten som handlade om attityder till personer med psykisk ohälsa besvarades av 10 000 personer i åldern 18–84 år. Hela resultatet av undersökningen kommer att publiceras runt årsskiftet 2021/2022.

På Folkhälsomyndighetens webbsida Fokus psykisk hälsa finns kunskap och stöd för den som vill lära sig mer om vad som påverkar den psykiska hälsan och vad man kan göra för att må bättre. Där finns även material som kan användas fritt av aktörer som vill uppmärksamma frågor om psykisk hälsa.

Läs mer