Förändrad rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Vaccinerade som reser in i Sverige rekommenderas att testa sig om de får symtom inom 14 dagar efter inresan.

Pandemin pågår fortfarande. I många länder ligger smittspridningen kvar på en hög nivå. Utlandsresor kan innebära en ökad risk för exponering.

Vid inresa i Sverige gäller sedan tidigare att personer som är sex år och äldre som inte är vaccinerade eller haft bekräftad covid-19 de senaste sex månaderna, bör testa sig för covid-19, oavsett om de har symtom eller inte.

Denna rekommendation kompletteras nu genom att även vaccinerade uppmanas att testa sig om de får symtom på covid-19 inom 14 dagar efter inresan.

Läs mer

  • Rekommendation till alla som reser in i Sverige att testa sig för covid-19
  • Det här gäller från den 12 januari 2022