Intensiv och tidig start för RS-virus

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Många fall av RS-virus bland spädbarn rapporteras nu in till Folkhälsomyndigheten. En ytterligare ökning förväntas ske under hösten. Framförallt barn under ett år kan bli svårt sjuka av RS-virus med ansträngande hosta och andningssvårigheter. Därför är det viktigt att skydda de yngsta barnen.

Folkhälsomyndighetens övervakning av respiratoriskt syncytialvirus, RSV, visar att säsongens epidemi startade ovanligt tidigt, redan i början av september. Hittills har säsongen präglats av en tidigare och ökad provtagning, och ett snabbt stigande antal fall bland barn under 5 år. Flera regioner rapporterar om en hög belastning på barnsjukvården.

– Den tidiga och intensiva starten på årets epidemi förklaras främst av en låg immunitet i befolkningen. Det gäller särskilt för yngre barn på grund av den låga spridningen av RSV under de föregående två åren, säger utredaren AnnaSara Carnahan.

Träffas mer inomhus

Råden under pandemin om att hålla avstånd och umgås i en mindre krets har bidragit till en låg spridning av RS-virus. Den senaste säsongen med hög aktivitet av RSV var år 2018-2019. Därför finns det flera årskullar av barn som ännu inte har genomgått en infektion. I kombination med att människor träffas mer inomhus under hösten så bidrar det till smittspridningen. När nuvarande säsong når sin kulmen och hur länge spridningen kommer att pågå är ännu för tidigt att säga.

För vuxna och äldre barn yttrar sig en infektion med RS-virus oftast som en vanlig förkylning. Yngre barn, främst de under ett år, kan däremot bli svårt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter. Även personer över 65 år och andra infektionskänsliga personer kan behöva sjukhusvård i samband med sjukdom.

Viktigt att skydda de yngsta barnen

Det är viktigt att skydda de yngsta barnen mot RSV-infektion, särskilt spädbarn under sex månader. Samtidigt är det viktigt med socialt stöd och sammanhang för nyblivna föräldrar. Följande råd riktar sig till vårdnadshavare och andra personer som har nära kontakt med spädbarn under sex månader:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektionsmedel
  • Undvik kontakt med förkylda personer

Barn som går i förskola riskerar att smittas av RS-virus där och ta med smittan hem. Lär därför äldre syskon att alltid tvätta händerna innan de leker med spädbarnet. Var extra uppmärksam på symtom bland syskonen och begränsa då den fysiska kontakten mellan syskon och spädbarnet.

Kort om RS-virus

  • RS-virus sprids genom direktkontakt, kontakt med smittade föremål och genom droppsmitta.
  • God handhygien förebygger smitta.

Läs mer