Ny generaldirektör för Folkhälsomyndigheten

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Regeringen har utsett Karin Tegmark Wisell till ny generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Hon tillträder den 1 november 2021.

Karin Tegmark Wisell är disputerad läkare och har lång erfarenhet av att arbeta med folkhälsofrågor senast som biträdande statsepidemiolog och avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Karin Tegmark-Wisell

– Jag ser fram emot att fortsatt utveckla myndighetens viktiga uppdrag med att verka för god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Pandemin har på ett mycket tydligt sätt synliggjort de hälsoklyftor och de utmaningar som finns med att uppnå en jämlik hälsa, säger Karin Tegmark Wisell.

Karin Tegmark Wisell har tidigare bland annat ansvarat för Smittskyddsinstitutets arbete med fortsatt tillgång till effektiva antibiotika och övervakningen av antibiotikaresistens. Hon har också arbetat som läkare på Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan Folkhälsomyndigheten bildades 2014 har hon ingått i myndighetens ledning som chef för avdelningen för mikrobiologi. Karin Tegmark Wisell tillträder som generaldirektör den 1 november 2021.

– Livsvillkorens betydelse för skillnaderna i hälsa är ingen ny kunskap. I vårt uppdrag att verka för genomförandet av riksdagens beslutade mål med att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation tar vi nu med oss erfarenheterna från pandemin in i detta arbete. Att fortsatt utveckla samverkan med till exempel berörda myndigheter, regionerna, kommunerna, civilsamhället, professionen och akademin blir viktigt i det kommande arbetet, säger Karin Tegmark Wisell.