Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 rekommenderas till fler grupper

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 65 år och äldre, samt personal på SÄBO och inom hemsjukvård och hemtjänst, erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Det är regionerna som beslutar om när de olika grupperna ska erbjudas vaccin enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Skyddet mot svår sjukdom och död i covid-19 är fortfarande gott i alla vaccinerade grupper. Den samlade kunskapen visar dock allt tydligare att effekten av vaccinet minskar ju längre tiden går men också att utvecklingen varierar i olika grupper.

- Sverige vaccinerade de sköraste först och det är viktigt att de hela tiden har ett bra skydd. Till den äldsta gruppen har vi redan rekommenderat en påfyllnadsdos. Med tanke på den stigande ålderns koppling till ökad risk, och att det börjar ha gått en tid sedan många i gruppen 65-79 år, och SÄBO-, hemsjukvårds- och hemtjänstpersonal vaccinerades, är det dags att rekommendera att även de grupperna får en påfyllnadsdos, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog och avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Fler grupper omfattas

Risken att drabbas av svår covid-19 ökar med stigande ålder. Sedan tidigare har Folkhälsomyndigheten rekommenderat en påfyllnadsdos till personer som är 80 år eller äldre, till individer med hemsjukvård eller hemtjänst och till alla som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO).

Folkhälsomyndigheten har beslutat att också rekommendera en tredje dos vaccin som påfyllnad för personer i följande grupper:

  • Personer som är 65 till 79 år
  • Personal på SÄBO och inom hemsjukvård och hemtjänst

Att personal på SÄBO och inom hemsjukvård och hemtjänst rekommenderas en påfyllnadsdos är viktigt för att skydda vårdtagare inom verksamheterna.

Rekommendationen är att erbjuda ett mRNA-vaccin, om det gått minst sex månader sedan senaste vaccinationstillfället. Det gäller oavsett vilken typ av vaccin som en individ har fått tidigare och innebär att en person som tidigare har fått två doser av AstraZenecas vaccin Vaxzevria nu rekommenderas Comirnaty från Pfizer/Biontech eller Spikevax från Moderna. Sedan tidigare rekommenderas att personer som får påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 vaccineras med en halv dos när det gäller mRNA-vaccinet Spikevax.

Regionerna sköter planeringen av vaccinationsarbetet utifrån de lokala förutsättningarna. Om det är praktiskt möjligt kan det samordnas med vaccinationerna mot säsongens influensa.

Vaccinationernas effekt följs

Det övergripande målet med vaccinationerna är att förhindra svår sjukdom och död och det har varit styrande i prioriteringen. Folkhälsomyndigheten följer vaccinationernas effekt i olika grupper, och kommer att fatta beslut om påfyllnadsdos till personer i fler grupper längre fram.

Underlaget som ligger till grund för Folkhälsomyndighetens beslut kommer att publiceras under nästa vecka.