Pfizer/Biontechs vaccin mot covid-19 rekommenderas till barn 12–15 år

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn mellan 12 och 15 år som vaccineras mot covid-19 enbart får Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty, eftersom det finns mest säkerhetsdata om detta vaccin.

I Sverige används nu två vacciner mot covid-19, mRNA-vaccinerna från Pfizer/Biontech (Comirnaty) respektive Moderna (Spikevax).

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera att Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty ges till barn mellan 12 och 15 år, när regionerna inleder det vaccinationsarbetet. Eftersom Comirnaty har använts mer till barn i världen i dessa åldrar så finns mer data om säkerhet om det vaccinet än det gör om Spikevax. Därför rekommenderas inte Spikevax till de yngsta åldersgrupperna i Sverige.

– Sammantaget ser vi skäl att välja det vaccin som vi vet mest om och som är mest välbeprövat när det gäller vaccination av barn mellan 12 och 15 år, säger Anders Tegnell, avdelningschef och statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Den 16 september beslutade Folkhälsomyndigheten att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 år.

Läs mer:

Barn 12 till 15 år kan få vaccination mot covid-19 från oktober