Vaccination av vuxna och ungdomar mot covid-19 skyddar även barn och unga

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Fortsatt vaccinering av vuxna och ungdomar mot covid-19 är viktigt för att skydda barn och unga från att smittas och bli sjuka. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Kunskapssammanställningen är den fjärde i ordningen som beskriver det aktuella kunskapsläget om covid-19 bland barn och unga. Den epidemiologiska övervakningen visar att högst andel fall med covid-19 bland barn och unga finns i de äldre åldersgrupperna, 16-19 år. Incidensen sjunker med åldrarna och lägst andel fall ses hos yngre barn. Deltavarianten som blev dominerande i Sverige under sommaren 2021 är mer smittsam i alla åldersgrupper.

̶ Vi vet att barn i alla åldrar är mottagliga för viruset och kan sprida det vidare. Men vaccination av vuxna och ungdomar mot covid-19 skyddar även de barn och unga som inte har vaccinerats, säger avdelningschef Britta Björkholm.

Det vetenskapliga underlaget visar till exempel att ovaccinerade barn i grundskolan skyddas om lärare och övrig personal är vaccinerad. Hur vaccinationstäckningen ser ut generellt och i olika grupper av befolkningen har därför stor betydelse för hur smittspridningen utvecklas bland barn och unga, både på samhällsnivå och lokalt.

Rapporten visar också att de ungdomar, 13-19 år, som helt eller delvis omfattats av distansundervisning under våren haft en högre förekomst av fall än de yngre åldersgrupperna som haft närundervisning. Höstens skolstart innebar en liten ökning av antal fall bland barn och unga, men ifrån låga nivåer.

Läs mer

Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning