Många barn med luftvägsinfektioner men liten andel har covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Just nu har många barn och unga symtom på luftvägsinfektioner som snuva och hosta. Men det mesta som sprids i grupperna är annat än covid-19, visar Folkhälsomyndighetens analys.

I samband med skolstart och återgång till förskola och skola efter sommarledigheten brukar alltid smittspridning av olika infektioner ta fart, så även i år. Många är hostiga och snuviga nu, vilket märks bland annat i en ökande provtagning.

Det är i huvudsak andra typer av luftvägsinfektioner än covid-19 som sprids nu bland barn och unga, enligt Folkhälsomyndighetens data över antalet provtagna respektive antalet fall av covid-19. Testfrekvensen har ökat de senaste veckorna, framför allt i åldrarna 10–19 år. Att så många testas tyder på att många är sjuka med luftvägssymtom, men andelen av de provtagna som testar positivt för covid-19 är fortsatt låg.

– Trots att en hel del barn och unga är krassliga nu och måste vara hemma så bedriver de allra flesta skolor undervisning på plats i skolorna. Det är bra eftersom närundervisning är det bästa för de allra flesta, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Att hela klasser skickas hem på grund av smittspridning händer, men det sker i undantagsfall och är inte en vanlig åtgärd, enligt uppgifter från landets smittskyddsenheter och skolhuvudmän. Skolorna arbetar tillsammans med den regionala smittspårningsverksamheten och de regionala smittskyddsenheterna för att snabbt kunna hantera fall och kluster av covid-19.

Skolorna i Sverige bedriver också ett aktivt förebyggande arbete för att minska risken för smittspridning bland barn, till exempel genom hygienrutiner. Rekommendationen att stanna hemma vid symtom gäller fortsatt, och alla vuxna som arbetar i skolan bör vaccinera sig mot covid-19 för att skydda sig själva och andra.

– Det är det absolut viktigaste att tänka på nu, att så många vuxna som möjligt behöver vaccinera sig, säger Britta Björkholm.