Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till alla som är 80 år och äldre

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer med ökad risk för svår covid-19 erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot sjukdomen. Beslutet omfattar personer i särskilt boende för äldre (SÄBO), personer med hemsjukvård och hemtjänst samt alla som är 80 år och äldre.

Skyddet mot svår sjukdom och död i covid-19 är fortfarande gott i alla vaccinerade grupper. Men data i både Sverige och andra länder pekar mot att effekten av de vaccinationer som genomfördes tidigast i vaccinationsprogrammet börjar avta, främst bland personer som är 80 år och äldre. Regionerna rapporterar också ett ökat antal så kallade genombrottsinfektioner – det vill säga fall av covid-19 trots vaccination – bland personer som bor på SÄBO.

Därför har Folkhälsomyndigheten beslutat att rekommendera en tredje dos vaccin som påfyllnad för personer i följande grupper, och i denna prioriteringsordning:

  • Boende på SÄBO
  • Personer med hemtjänst beslutad av kommun samt personer med hemsjukvård
  • Alla som är 80 år och äldre.

Rekommendationen är att erbjuda en dos av ett mRNA-vaccin, om det gått minst sex månader sedan förra vaccinationstillfället.

Regionerna sköter planeringen av vaccinationsarbetet utifrån de lokala förutsättningarna. Folkhälsomyndigheten rekommenderar en samordning med vaccinationerna mot säsongens influensa.

Det övergripande målet med vaccinationerna är att förhindra svår sjukdom och död och detta har varit styrande i prioriteringen. Folkhälsomyndigheten följer vaccinationernas effekt i olika grupper, och kan komma att fatta beslut om påfyllnadsdos till personer i fler grupper längre fram.

– Erfarenheterna hittills talar för att vaccinationerna mot covid-19 har gett en mycket god effekt mot allvarlig sjukdom och död. Det är rimligt att nu med tanke på utvecklingen börja ge extra skydd till de äldsta och sköraste som dels vaccinerades först, dels har ett något sämre immunsvar vid vaccination, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Det är samtidigt viktigt att alla i riskutsatta personers närhet, både personal och anhöriga, är vaccinerade mot covid-19. Arbetet med att nå dem som ännu inte vaccinerat sig behöver fortsätta och intensifieras.

Sedan tidigare rekommenderas personer med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling en extra dos covid-19-vaccin.

Extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas vid immunbrist