Psykisk ohälsa hos äldre - ett folkhälsoproblem som ofta går att förebygga

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Var tredje kvinna och var femte man över 77 år uppger att de har besvär med ångest. Men trots att många äldre personer lever med psykisk ohälsa visar undersökningar att äldre ofta inte får hjälp. Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram ett nytt kunskapsstöd för att stärka välbefinnandet bland äldre och förebygga psykiska besvär.

Var tredje kvinna och var femte man över 77 år uppger besvär av ångest. Även depressiva besvär är så vanligt bland äldre personer att det kan beskrivas som ett folkhälsoproblem. Det visar den lägesbild som Folkhälsomyndigheten har tagit fram. Myndigheten konstaterar också att kunskapen om förekomst, symtom och behandling är begränsad både bland äldre och deras anhöriga och viktiga aktörer. Många äldre får därför inte rätt hjälp i rätt tid.

Dekorativ bild

– Ångest och depression kan ofta missuppfattas som en naturlig del av åldrandet och ohälsan kan därför vara svår att upptäcka. Med det här kunskapsunderlaget vill vi ge både en lägesbild och exempel på åtgärder som är bra för det psykiska välbefinnandet och som förebygger psykisk ohälsa, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten.

I kunskapsunderlaget är det bland annat social gemenskap och socialt stöd som lyfts fram som viktiga åtgärder. Även fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen är viktiga faktorer för ett hälsosamt åldrande och kan bidra till att förebygga psykisk ohälsa.

Folkhälsomyndighetens lägesbild visar också på stora skillnader mellan olika grupper. Bland äldre som oftare mår psykiskt dåligt finns kvinnor, personer med sämre ekonomi och personer som bor ensamma. Äldre personer har också en ojämlik tillgång på behandling där de till exempel mer sällan får specialiserad psykiatrisk vård. Samtidigt är äldre den grupp där störst andel hämtar ut antidepressiv medicin.

– Viktiga områden nu är därför att öka kunskaper om psykisk ohälsa bland äldre och deras anhöriga och bland de aktörer som möter äldre för att upptäcka riskfaktorer och stärka friskfaktorer hos äldre. Vi behöver också öka fokus på faktorer som kan förebygga psykisk ohälsa och visa på hur viktiga aktörer kan minska psykisk ohälsa genom att arbeta förebyggande, säger Sara Fritzell.

Läs mer

Psykisk ohälsa vanligt bland personer 65 år eller äldre – men det går att förebygga

Det är viktigt att förebygga psykisk ohälsa bland äldre