Efter dialog med Regeringskansliet utsåg Folkhälsomyndigheten Anders Tegnell till att bistå som senior expert i ett samarbete kopplat till WHO. Anders Tegnell lämnade därför sina uppdrag som statsepidemiolog och avdelningschef på Folkhälsomyndigheten den 14 mars 2022. Folkhälsomyndigheten har nu informerats av WHO om att en överenskommelse tyvärr inte har kunnat nås för det tänkta uppdraget. Anders Tegnell kommer istället att arbeta med internationella åtaganden på Folkhälsomyndigheten.

Kategori: Nyhet