Antalet fall av bekräftad covid-19 fortsätter minska

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Antalet fall av bekräftad covid-19 sjönk jämfört med föregående vecka, men spridningen i samhället fortsätter. Samtidigt ses nu en viss ökning av influensa i delar av landet.

Den uppdaterade statistiken från Folkhälsomyndigheten visar att antalet fall av covid-19 på nationell nivå fortsätter nedåt, men påskens helgdagar kan ha påverkat provtagningen. Det gör att statistiken inte är helt jämförbar med tidigare veckor, men det är tydligt att smittspridningen fortfarande är betydande.

Under vecka 15 rapporterades drygt 3 000 fall av covid-19, en minskning med 25 procent jämfört med föregående vecka. Totalt testades nästan 21 600 individer för covid-19 i Sverige, en minskning med 18 procent jämfört med vecka 14. Av de provtagna individerna var 14 procent positiva, vilket är en minskning jämfört med veckan före. Eftersom testningen sedan en tid koncentreras till hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen är mörkertalet fortsatt högre än tidigare under pandemin.

Antalet bekräftade fall som behövt intensivvård är på samma nivå som det varit sedan mitten av mars, och hittills vecka 15 har 16 patienter med covid-19 rapporterats in som nyinlagda på IVA. Sedan vecka 8 minskar antalet avlidna med covid-19, och den minskningen fortsätter. Det finns en viss fördröjning i statistiken, men hittills vecka 13 har 116 personer rapporterats avlidna.

Andelen personer som är 18 år och äldre i Sverige som fått tre doser vaccin är 64 procent, och andelen som är 80 år och äldre som har fått fyra doser vaccin är även den 64 procent. Det är fortsatt viktigt att fler vaccinerar sig och även tar påfyllnadsdoserna när de erbjuds.

Influensa-fallen ökar i Sverige

Influensspridningen nådde en topp under december 2021 och avtog i januari, vilket skiljer sig från en typisk influensasäsong. Influensaaktiviteten är fortsatt låg, men i flera regioner ses nu en ökning. Totalt under vecka 15 rapporterades 392 fall av influensa. Av de fall som rapporterats in kommer majoriteten, 67 procent, från Götaland.

Det är viktigt med diagnostik inom vården och tidig antiviral behandling för patienter med misstänkt influensa som tillhör en riskgrupp för svår influensasjukdom. Det gäller oavsett vaccinationsstatus.

Hur influensaaktiviteten utvecklas kommande veckor är svårt att förutspå, därför följer Folkhälsomyndigheten influensaläget noga.

Läs mer