Covid-19 fortsätter spridas i samhället

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Under vecka 14 minskade antalet fall av bekräftad covid-19 jämfört med föregående vecka, men spridningen i Sverige fortsätter. Antalet personer som behöver intensivvård ligger kvar på samma nivå som de senaste veckorna.

Spridningen av covid-19 i samhället är fortfarande betydande, men den uppdaterade statistiken från Folkhälsomyndigheten visar att antalet bekräftade fall på nationell nivå fortsätter nedåt: Under vecka 14 rapporterades drygt 4 000 fall av covid-19, en minskning med 17 procent jämfört med föregående vecka.

Totalt testades drygt 26 000 individer för covid-19 i Sverige, en minskning med 5 procent jämfört med vecka 13. Av de provtagna individerna var 16 procent positiva, vilket är på samma nivå som veckan innan. Det är fortfarande skillnader i smittspridning och provtagning inom landet, och mörkertalet är fortsatt högre än tidigare under pandemin, eftersom testningen sedan en tid koncentreras till hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.

Minskningen i antalet nyinlagda patienter på intensivvårdsavdelning som sågs vecka 5 till och med vecka 11 har nu stannat av. Hittills vecka 14 har 18 patienter med covid-19 rapporterats in som nyinlagda på IVA, vilket är på samma nivå som de tre föregående veckorna. Sedan vecka 8 minskar antalet avlidna med covid-19, och den minskningen fortsätter. Det finns en viss fördröjning i statistiken, men hittills vecka 12 har 154 personer rapporterats avlidna.

Vaccination är det bästa skyddet

Andelen personer som är 18 år och äldre i Sverige som fått tre doser vaccin är nu 64 procent. Av de som är 80 år och äldre har 62 procent fått fyra doser vaccin.

̶ Vi kan inte nog understryka vikten av att ännu fler nu tar chansen att öka sitt skydd mot covid-19. Vi har fortfarande en stor spridning av smitta i samhället, och att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika svår sjukdom och död, säger Anders Lindblom, statsepidemiolog.

Läs mer

Aktuell veckorapport om covid-19