Fjärde dos vaccin mot covid-19 till alla från 65 år

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som är 65 år och äldre erbjuds en fjärde dos vaccin mot covid-19. Smittspridningen fortgår i Sverige och ökar i delar av Europa. Fler har nytta av ett ökat skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan tidigare en andra påfyllnadsdos (fjärde dos) vaccin mot covid-19 för alla som är 80 år och äldre samt till personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO), har hemtjänst eller hemsjukvård.

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att sänka åldern för rekommendationen till att omfatta alla som är 65 år och äldre. Dessutom omfattas personer som är 18–64 år med måttlig till allvarlig immunbrist.

Motiverat med fjärde dos till fler

– Målet är precis som tidigare att förhindra allvarlig sjukdom och död i covid-19. Eftersom vi fortfarande ser en betydande smittspridning både i Sverige och i andra länder i kombination med att vaccinskyddet nu börjar avta i denna grupp är det motiverat att erbjuda fler åldersgrupper en andra påfyllnadsdos, säger Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Risken att drabbas av svår covid-19-sjukdom ökar med åldern. För personer som är 65 år och äldre närmar det sig nu fyra månader sedan den föregående vaccindosen, och vaccinets skyddseffekt avtar med tiden.

Den andra påfyllnadsdosen bör erbjudas från det att fyra månader har gått sedan det förra vaccinationstillfället. För personer med immunbrist kortas tiden till tre månader.

Smittspridningen pågår fortfarande

Pandemin är inte över och vi har fortfarande i Sverige kvar en väsentlig smittspridning i samhället.

– Det är hög tid att tänka på sitt vaccinationsskydd. Den som inte har vaccinerat sig alls mot covid-19 bör göra det snarast, både för sin egen skull och för andras. Den som är 18 år och äldre och som inte har tagit sin tredje dos än bör se till att få den så snart som möjligt, säger Karin Tegmark Wisell.

De som erbjuds en andra påfyllnadsdos nu under våren erbjuds troligen en ny påfyllnadsdos i höst, som stärkt skydd inför vintersäsongen. Folkhälsomyndigheten återkommer med beslut i den frågan senare i år.

Läs mer

Beslutsunderlag för utvidgad rekommendation om en andra påfyllnadsdos covid-19-vaccin – Till alla personer 65 år och äldre, samt personer 18–64 år med Downs syndrom och personer 18–64 år med måttlig till allvarlig immunbrist