Internationella vaccinationsveckan med fokus på ett långt liv för alla

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Vaccin skyddar mot flera svåra sjukdomar och ger oss på så sätt bättre förutsättningar till ett långt liv. Den internationella vaccinationsveckan 24–30 april 2022 sätter ljuset på vaccinernas betydelse för en god och jämlik hälsa under hela livet. Folkhälsomyndigheten har tagit fram material som kan stödja samtal med barn i förskoleålder om hälsa, virus, bakterier och vaccinationer.

Vaccination är en av de mest effektiva åtgärder vi har i världen för att främja en jämlik hälsa och förebygga allvarlig sjukdom och död hos både barn och vuxna. I år har den internationella vaccinationsveckan som pågår 24–30 april temat ett långt liv för alla.

World Immunization Week 2022 (who.int) (på engelska)

Fortsatt hög vaccinationstäckning i Sverige

I Sverige väljer nästan alla föräldrar att låta vaccinera sina barn. Vaccinationsprogrammet för barn har varit stabilt och välfungerande även under pandemin. Över 97 procent av alla 2-åringar är fullvaccinerade enligt det schema som gäller för dem.

Andelen som vaccinerar sig mot HPV, en infektion som kan leda till cellförändringar och cancer, fortsätter att öka något bland både flickor och pojkar. Vid årsskiftet var 83 procent av flickor och 77 procent av pojkar födda 2009 vaccinerade med två doser av HPV-vaccin.

Sjukdomarna som vaccinerna skyddar mot är under god kontroll. Under 2021 rapporterades inga fall av röda hund, mässling eller invasiva infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b i Sverige. Endast enstaka fall av stelkramp, huddifteri och påssjuka rapporterades

Vacciner viktiga under hela livet

Vacciner är viktiga i alla åldrar och för en god hälsa hela livet, från graviditeten för den blivande mamman och det nyfödda barnet, och vidare under spädbarnsperiod och förskoleår. Barnhälsovården är en viktig plattform för vaccinationer och andra hälsoförebyggande åtgärder för de yngsta barnen. Därefter tar elevhälsan vid.

Även senare under livet blir vaccinationer viktiga för individer med vissa riskfaktorer eller utifrån ålder, som till exempel för vaccination mot säsongsinfluensa och allvarlig pneumokockinfektion.

– En fortsatt utmaning både globalt och i Sverige är att uppnå en jämlik och rättvis tillgång till vacciner och tillförlitlig information om vaccinationer som når alla utifrån behov, säger Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Nytt material för samtal med barn

Under vaccinationsveckan lyfter Folkhälsomyndigheten särskilt ett material som kan stödja samtal med barn i förskoleålder om hälsa, virus, bakterier och vaccinationer. Syftet är att öka kunskap och väcka nyfikenhet hos barn. Satsningen ska också, underlätta arbetet utifrån barnkonventionen med barns rätt till delaktighet och information som berör deras egen hälsa.

Materialet är en del av en långsiktig satsning på samverkan och kommunikation om vaccinationer, för att nå alla utifrån deras behov och fortsatt stödja jämlika förutsättningar för hälsa i Sverige.

Läs mer