Minskningen av bekräftade covid-19-fall fortsätter

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Uppdaterad statistik visar att fallen av covid-19 i Sverige fortsatte att minska vecka 16. Men pandemin är inte över, och det är särskilt viktigt att de äldsta och sköraste nu tar sin påfyllnadsdos vaccin.

Antalet bekräftade fall av covid-19 på nationell nivå fortsätter nedåt, visar Folkhälsomyndighetens uppdaterade statistik. Nedgången syns även i Europa, men det är tydligt att smittspridningen fortfarande är betydande.

Under vecka 16 rapporterades drygt 2 500 fall av covid-19, en minskning med 18 procent jämfört med föregående vecka. Totalt testades drygt 20 200 individer för covid-19 i Sverige, en minskning med 6 procent jämfört med vecka 15. Av de provtagna individerna var 12 procent positiva, vilket är en minskning jämfört med veckan före. Eftersom testningen koncentreras till hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen är mörkertalet fortsatt högre än tidigare under pandemin. Omikron utgör sedan vecka 7 nära 100 procent av de sekvenserade proverna. Den genetiska gruppen BA.2 (en undergrupp av omikron) dominerar.

Antalet bekräftade fall som behövt intensivvård är på samma nivå som det varit sedan mitten av mars. Hittills vecka 16 har 14 patienter med covid-19 rapporterats in som nyinlagda på IVA. Antalet avlidna med covid-19 minskar, en nedgång som hållit i sig sedan vecka 8. Det finns en viss fördröjning i statistiken och hittills har 117 personer rapporterats avlidna för vecka 14.

Viktigt att äldre tar sin påfyllnadsdos av vaccin

Andelen personer som är 18 år och äldre i Sverige som fått tre doser vaccin är 64
procent, och av dem som är 80 år och äldre har 67 procent nu fått fyra doser. Sedan drygt tre veckor rekommenderas även personer i åldern 65-79 år att ta en fjärde dos vaccin (en andra påfyllnadsdos), och 33 procent i gruppen har hittills gjort det.

– Vi får inte glömma att vi fortfarande har en pandemi, och det är fortsatt väldigt viktigt att de äldsta och sköraste tar påfyllnadsdosen vaccin. Det är samtidigt glädjande att så många i åldern 65-79 redan hunnit ta sin fjärde dos, säger Anders Lindblom, statsepidemiolog.

Läs mer

Aktuell veckorapport om covid-19