Februari

Lyssna

Ämnesområden
År

13 träffar inom Nyheter

 • Ytterligare åtgärder behövs för att minska spelproblemen i befolkningen

  Publicerad:

  En ny undersökning från Folkhälsomyndigheten visar att spelproblemen i befolkningen inte har minskat under de senaste tre åren. Samtidigt har onlinespelandet ökat. Spelregleringen från 2019 innebar att flera åtgärder vidtogs för att minska spelproblemen och skydda grupper med förhöjd risk, men

 • Nya scenarier pekar på minskad spridning av covid-19

  Publicerad:

  Folkhälsomyndighetens nya scenarier pekar på en minskad smittspridning. Det mest sannolika är att den planar ut till mycket låga nivåer från och med mars och fram till sommaren. Ett mindre troligt scenario tar också upp effekten av att en ny virusvariant dyker upp som påverkar smittspridning och

 • Malin Grape på Folkhälsomyndigheten blir regeringens ambassadör med fokus på antibiotikaresistens

  Publicerad:

  Malin Grape, enhetschef och biträdande avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, har av regeringen utsetts till AMR-ambassadör. I rollen som ambassadör ska Malin Grape arbeta med att ytterligare förstärka det viktiga arbetet mot antimikrobiell resistens på global nivå, med särskilt fokus på

 • Nytt nationellt vaccinationsprogram mot pneumokockinfektion för personer i riskgrupper

  Publicerad:

  Det första nationella vaccinationsprogrammet för personer i riskgrupper införs snart i Sverige. Folkhälsomyndighetens målsättning är att programmet mot pneumokockinfektion ska kunna starta hösten 2022.

 • Undersökning för att mäta förekomst av covid-19 och antikroppar mot SARS-CoV-2

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten genomför nu en nionde nationell undersökning för att mäta förekomsten av virus kopplat till covid-19 i Sverige. Undersökningen omfattar även en samtidig undersökning av förekomst av antikroppar mot SARS-CoV-2. Erbjudandet om att delta skickas ut den 14 februari.

 • Andra påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 rekommenderas till personer som är 80 år och äldre

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar en andra påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till personer som bor på SÄBO, har hemtjänst eller hemsjukvård samt till alla som är 80 år och äldre. Den andra påfyllnadsdosen bör ges tidigast fyra månader efter den första.

 • Pandemin med covid-19 går in i en ny fas

  Publicerad:

  Den 9 februari 2022 tas de flesta åtgärderna mot covid-19 bort, och pandemin har gått in i en ny fas i Sverige. Den viktigaste rekommendationen framöver är att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk. Vuxna som inte är

 • Fortsatt ökning av antikroppar mot covid-19 under hösten

  Publicerad:

  Vaccinationerna mot covid-19 under hösten 2021 resulterade i en fortsatt ökning av andelen i befolkningen med antikroppar. Folkhälsomyndighetens undersökning i november och december 2021 visar att 85 procent av befolkningen då hade antikroppar mot covid-19.

 • 350 000 inbjuds att delta i nationell folkhälsoenkät

  Publicerad:

  I dagarna skickas ett brev med en inbjudan ut till 350 000 personer om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor. Genom enkäten följer Folkhälsomyndigheten hur hälsan i befolkningen utvecklas över tid. Varje svar är viktigt eftersom resultaten används som

 • De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari

  Publicerad:

  Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter har minskat belastningen på samhället. Även om pandemin inte är över är det därför möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 onsdagen den 9 februari.