Fortsatt ökning av antikroppar mot covid-19 under hösten

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Vaccinationerna mot covid-19 under hösten 2021 resulterade i en fortsatt ökning av andelen i befolkningen med antikroppar. Folkhälsomyndighetens undersökning i november och december 2021 visar att 85 procent av befolkningen då hade antikroppar mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten genomför återkommande så kallade seroepidemiologiska undersökningar i befolkningen där förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19, analyseras. Dessa antikroppar uppkommer efter genomgången infektion eller efter vaccination mot sjukdomen. Syftet är att uppskatta hur stor andel i befolkningen som har ett skydd mot framförallt allvarlig covid-19. Undersökningarna har genomförts vid ett antal tillfällen under åren 2020 och 2021 och har omfattat periodvisa insamlingar av överskottsblodprover från öppenvården samt prover från blodgivare.

Under två veckor i månadsskiftet november/december 2021 undersöktes förekomsten av antikroppar i överskottsblodprover som samlats in av laboratorier i öppenvården i åtta regioner. Denna undersökning gjordes innan den kraftiga ökningen av antalet fall orsakad av omikronvarianten. Sammantaget i hela undersökningen innehöll 85 procent av proverna antikroppar mot SARS-CoV-2. Blodproverna kom från barn, ungdomar och vuxna. Analyserna visar som förväntat en fortsatt mycket hög antikroppsförekomst hos vuxna. I gruppen 65-95 år hade 90 procent antikroppar och i gruppen 20-64 år 95 procent.

Barn och unga

För barn och unga i åldern 0-19 år visar undersökningen att 56 procent hade antikroppar. Den största förändringen jämfört med den förra undersökningen som gjordes i slutet av september ses i åldersgruppen 12-15 år, där andelen med antikroppar hade ökat från 40 till 74 procent. Vaccintäckningen med minst en dos hade i denna åldersgrupp ökat från nära noll till 47 procent under motsvarande period, en följd av vaccinationsrekommendationen i början av oktober. I åldersgruppen 16-19 år, där vaccintäckningen var 74 procent, hade antikroppsförekomsten ökat till 87 procent. I åldrarna 0-11 år, där vaccination inte rekommenderas, låg förekomsten relativt oförändrad på 30 procent.

– Vi ser att vaccinationerna i åldersgruppen 12 till 15 år resulterat i en förväntad ökning av antikroppsförekomsten. En hög vaccinationstäckning i befolkningen bidrar till att hålla nere antalet fall av allvarlig sjukdom trots den omfattande spridningen av omikronvarianten, säger Andreas Bråve, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer