Malin Grape på Folkhälsomyndigheten blir regeringens ambassadör med fokus på antibiotikaresistens

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Malin Grape, enhetschef och biträdande avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, har av regeringen utsetts till AMR-ambassadör. I rollen som ambassadör ska Malin Grape arbeta med att ytterligare förstärka det viktiga arbetet mot antimikrobiell resistens på global nivå, med särskilt fokus på antibiotikaresistens.

Sveriges regering tillsätter en ny roll som AMR-ambassadör och uppdraget går till Folkhälsomyndighetens Malin Grape. Förkortningen AMR står för antimikrobiell resistens, där antibiotikaresistens är det största hotet. Det är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och världen. Malin Grape är disputerad apotekare och har lång nationell och internationell erfarenhet inom området och i hennes nya uppdrag ingår att stärka Sveriges arbete internationellt.

– Jag är enormt hedrad över uppdraget. Det känns mycket angeläget att få arbeta med det som WHO bedömer är ett av de största globala hoten mot människors hälsa. Det är en fråga som berör oss alla och som vi måste arbeta med internationellt för att nå resultat, säger Malin Grape, enhetschef och biträdande avdelningschef.

När det gäller frågor om antibiotikaresistens bedriver Folkhälsomyndigheten sedan länge ett omfattande arbete inom mikrobiologisk och epidemiologisk resistensövervakning. I arbetet ingår att upprätthålla och vidareutveckla metoder för verifiering av resistens, epidemiologisk typning av resistenta bakterier och stöd till extern kvalitetssäkring av resistensbestämningar. Folkhälsomyndigheten leder tillsammans med Jordbruksverket den nationella samverkansfunktionen mot antibiotikaresistens och arbetar även för att säkerställa tillgängligheten till nya antibiotika och för rationell användning av äldre antibiotika.

– Sverige ska fortsatt vara en stark aktör i att driva antibiotikafrågan både nationellt och globalt. Det är glädjande att Malin Grape har utsetts till detta viktiga strategiska uppdrag. Hon har en utmärkt bakgrund och kompetenser som kommer att kunna stärka regeringens arbete och bidra i förankringen av de internationella AMR-frågorna med det omfattande nationella arbetet inom området, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör.

Enheten för antibiotika och vårdhygien vid Folkhälsomyndigheten är sedan 2016 en del av WHO Collaborating Center. Folkhälsomyndigheten har också varit drivande i att inrätta ett globalt system för övervakning av antibiotikaresistens som fått namnet Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS).

Läs mer