Stora skillnader i attityder till psykisk ohälsa

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Många i Sverige har en positiv eller neutral syn på personer som lever med psykisk ohälsa. Men en majoritet tror ändå att psykisk ohälsa kan ge sämre förutsättningar för människor inom flera viktiga områden i livet. Det visar resultat från en Novusundersökning som genomförts på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Enkätundersökningen har haft som mål att kartlägga kunskaper och attityder till psykisk ohälsa. Den genomfördes i mars 2021 på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och besvarades av drygt 10 000 personer i åldrarna 18–84 år.

Resultatet av enkäten visar att nästan fyra av fem tror att det är svårare att få anställning och att göra karriär för personer som lever med psykisk ohälsa. Många svarar också att de tror att det är svårare att få vänner och att bilda familj.

– De flesta som upplever psykisk ohälsa gör det under en begränsad period i livet och tvärtemot vad många tror behöver det inte ha en negativ påverkan på resten av livet. Genom att ta oss igenom svårigheter i livet kan vi snarare bli bättre rustade för framtiden. För de som har långvarig psykisk ohälsa kan dock situationen se annorlunda ut, säger Hillevi Busch utredare på Folkhälsomyndigheten.

Ett annat resultat av undersökningen är att människor verkar ha en hårdare inställning till personer med alkohol- eller drogberoende och personer med stressrelaterad ohälsa. Mer än var tredje person svarade att man har sig själv att skylla i de fall den psykiska ohälsan kopplas till ett stress- eller beroendetillstånd.

Nästan 40 procent av de som svarat på enkäten uppger att de själva har upplevt psykisk ohälsa. De flesta förknippar psykisk ohälsa med depression, ångest, stress och att må dåligt men begreppet psykisk ohälsa kan omfatta allt från lättare tillstånd av oro eller nedstämdhet till svåra psykiatriska tillstånd.

Nästan hälften uppger att de tycker att det skulle kännas svårt att berätta för någon om sin psykiska ohälsa. Detta var särskilt vanligt i den yngsta åldersgruppen, trots att yngre oftare hade mer positiva attityder till personer med psykisk ohälsa. Detta kan enligt Folkhälsomyndigheten vara kopplat till allmänhetens uppfattning om att psykisk ohälsa får stora konsekvenser i livet, vilket kan leda till att många drar sig för att berätta att de mår dåligt.

– Att kartlägga hur människor ser på psykisk ohälsa är viktigt eftersom de uppfattningar som finns i samhället också påverkar oss som individer. Uppfattningen att psykisk ohälsa kan vara ett hinder i livet kan göra det svårt att berätta för andra när man mår dåligt och det gör det också svårare att få hjälp, säger Hillevi Busch.

För att skapa förutsättningar till en god hälsa på lika villkor i hela befolkningen är det viktigt med åtgärder för att både främja en god psykisk hälsa, och åtgärder för att underlätta för personer som har levt eller lever med psykisk ohälsa.

Inbjudan till frukostwebbinarium

Resultaten från undersökningen kommer att presenteras närmare vid ett frukostwebbinarium torsdag den 3 februari 2022, klockan 08.30-09.15.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget NOVUS på uppdrag av Folkhälsomyndigheten i mars 2021.Enkäten besvarades av drygt 10 000 personer i åldrarna 18–84 år. Läs hela rapporten: Synen på psykisk ohälsa och suicid

Läs mer

Kunskaper och attityder till psykisk ohälsa och suicid