Undersökning för att mäta förekomst av covid-19 och antikroppar mot SARS-CoV-2

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten genomför nu en nionde nationell undersökning för att mäta förekomsten av virus kopplat till covid-19 i Sverige. Undersökningen omfattar även en samtidig undersökning av förekomst av antikroppar mot SARS-CoV-2. Erbjudandet om att delta skickas ut den 14 februari.

Sedan den 9 februari rekommenderas regionerna att fokusera testning och smittspårning av covid-19 på personal, patienter och omsorgstagare inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Eftersom allmänheten generellt inte längre rekommenderas testning bidrar denna undersökning med värdefull kompletterande information kring förekomsten av viruset som orsakar covid-19 i befolkningen. Därutöver kommer undersökningen att ge ytterligare information om förekomsten av antikroppar mot covid-19 efter genomgången infektion eller vaccination.

Cirka 11 400 personer bjuds in att delta i undersökningen som genomförs den 21–25 mars. De personer som får erbjudandet är i åldrarna 2–96 år och ingår i en befintlig panel med slumpvis utvalda personer. Folkhälsomyndigheten önskar att även de personer som har vaccinerats mot covid-19 eller som har haft covid-19 ska delta. Det går inte att anmäla sig till undersökningen om man inte är inbjuden.

Deltagarna får dels ta prov på sig själva från näsa, svalg och saliv och dels ta ett blodprov själva genom ett stick i fingret. Deltagarna får välja om de vill genomföra båda provtagningarna eller endast en.

För genomförandet av undersökningen har Folkhälsomyndigheten beviljats stöd från Försvarsmakten som framför allt hjälper till med upphämtningen av prover från deltagarnas hem.

Läs mer

Undersökningar av förekomsten av covid-19

Undersökningar av förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2