Flera åtgärder mot covid-19 bedöms kunna avvecklas 9 februari

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt mycket omfattande och har lett till hög sjukfrånvaro som riskerar att påverka samhällsviktiga funktioner. De åtgärder som infördes i december och januari bedöms vara nödvändiga i ytterligare14 dagar. Därefter bör de succesivt kunna avvecklas.

Smittspridningen av covid-19 och virusvarianten omikron är fortsatt hög. Bedömningen är att toppen nås någon av de närmaste veckorna.

Fallen inom äldreomsorgen ökar liksom behovet av slutenvård. Även om behovet av slutenvård stiger så har det inte ökat i samma takt som smittspridningen jämfört med tidigare vågor. Samtidigt visar statistik från sjukvården att antalet allvarligt sjuka personer i behov av intensivvård inte stiger trots det kraftigt ökande antalet fall och det ökande antalet fall inom slutenvården. Det beror dels på att vaccinerna ger ett gott skydd mot svår sjukdom hos de allra flesta, dels på att omikron generellt ger mildare symtom än tidigare virusvarianter.

– Den mycket höga smittspridningen har medfört utmaningar med bemanning i sjukvården, äldreomsorgen och andra samhällsviktiga funktioner men har från årsskiftet inte föranlett en motsvarande ökning av allvarlig sjukdom och död. Åtgärderna mot smittspridningen av covid-19 ska vara proportionerliga och inte mer inskränkande än nödvändigt. Om vaccinationstäckningen fortsätter att öka samtidigt som påverkan på samhällsviktiga funktioner och utvecklingen av sjukligheten av covid-19 inte väsentligt förändras så bedömer jag att ett flertal av åtgärderna kan avvecklas den 9 februari. Det är fortsatt viktigt skydda dem som är mest sårbara för sjukdomen och att alla som har möjlighet vaccinerar sig, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Konkreta besked och detaljer i avvecklingen av åtgärder kommuniceras under nästa vecka.