Förebyggande arbete viktigt inför skolstarten

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten bedömer att principen om närundervisning fortsatt ska gälla för barn och unga vid skolstarten för vårterminen 2022. För att minska risken för utbrott av smittsamma sjukdomar i skolmiljö är såväl det riktade som förebyggande arbetet fortsatt mycket viktigt.

I samband med skolstarten är det särskilt viktigt att se över helheten kring de förebyggande smittskyddsåtgärderna i skolan. Vaccinerade vuxna blir liksom barn mycket sällan allvarligt sjuka av covid-19. För grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är undervisning på plats i skolans lokaler, så kallad närundervisning, fortsatt huvudprincipen för vårterminen 2022.

– Skolan har ett viktigt uppdrag och är central för alla barns och ungas känsla av trygghet, sociala sammanhang och välbefinnande. Det finns idag också en samstämmighet i världen om vikten av att hålla skolorna öppna under pandemin, säger Britta Björkholm, avdelningschef.

De anpassningar som görs i skolmiljön för att minska riskerna för smittspridning bör till exempel handla om att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.

Skolbarn som delar bostad med någon som har eller nyligen har haft covid-19 ska stanna hemma i sju dagar samt PCR-testa sig. Skolbarn ska också alltid stanna hemma och PCR-testa sig vid nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.

Det är också viktigt att de vuxna som finns i skolan vaccinerar sig, att de vuxna sinsemellan kan hålla avstånd i skolans utrymmen samt att personalen utför arbetsuppgifter hemifrån när det är möjligt.

Skolhuvudmännen behöver också fortsatt ha beredskap för att hantera fall och utbrott i skolmiljön och regionerna bör upprätthålla en god kapacitet för testning och smittspårning.