Ingen allmän vaccination mot covid-19 bland barn 5-11 år

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte en allmän vaccination mot covid-19 för barn 5–11 år. Allmän vaccination mot covid-19 rekommenderas fortsatt från 12 års ålder.

Folkhälsomyndigheten bedömer att den medicinska nyttan för det enskilda barnet med en allmän vaccination mot covid-19 för barn 5–11 år i nuläget är liten. Därför rekommenderar myndigheten för vårterminen 2022 inte en allmän vaccination av barn under 12 års ålder i Sverige.

– Vi kommer att fortsätta att följa frågan. Vi bedömer hela tiden kunskapsläget och pandemins utveckling i Sverige och övriga världen, och nytt ställningstagande kommer att göras i den här frågan inför höstterminen, säger Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

En allmän vaccination från 5 års ålder beräknas inte heller ha någon större effekt på smittspridningen för närvarande, varken i gruppen barn 5–11 år eller bland andra grupper i befolkningen.

Som tidigare under pandemin löper barn en betydligt lägre risk att drabbas av svår covid-19-sjukdom jämfört med vuxna. Generellt gäller att ju yngre barn, desto lägre risk. Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan slutet av oktober 2021 allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige. Detta baserat på nyttan för det enskilda barnet.

Diskussion kring beslutet har bland annat förts med Barnläkarföreningen, Skolläkarföreningen, Riksföreningen för skolsköterskor, Barnpsykiatriska föreningen, Smittskyddsläkarföreningen, vaccinsamordnare inom regionerna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Läkemedelsverket och Statens medicinetiska råd (Smer).

Vaccinet mot covid-19 är godkänt för barn från 5 års ålder, och rekommenderas sedan slutet av december till barn mellan 5 och 11 år som är extra känsliga för luftvägsinfektioner.

Läs mer