Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 tidigast efter fem månader

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 ges från fem månader efter den tidigare dosen. Syftet är att fler ska kunna vaccineras tidigare.

UPPDATERING den 2 februari 2022: Detta text var aktuell när den publicerades. Sedan den 31 januari 2022 är rekommendationen att påfyllnadsdos kan ges från tre månader efter sista dos i primärvaccinationen.

Viktigt med påfyllnadsdos

Fem månader är en månads kortare tidsintervall än i den tidigare rekommendationen, för alla som är 18–64 år. För personer som är 65 år och äldre rekommenderas fem månaders tidsintervall sedan tidigare.

– Syftet med det kortare tidsintervallet är att fler ska kunna vaccineras tidigare. Regionerna ska inte behöva stå med outnyttjad kapacitet, säger Anders Tegnell, avdelningschef och statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer 50 år och äldre samt personer i riskgrupper i åldern 18–49 år prioriteras först, när dosintervallet nu kortas.

Samtidigt som en påfyllnadsdos erbjuds är det av stor vikt att arbetet med att erbjuda dos 1 och 2 fortsätter i regionerna. Majoriteten av de sjukhusvårdade i Sverige i dagsläget är ovaccinerade. Uppföljningen av vaccinationsprogrammet i Sverige visar att vaccinerna skyddar väl mot allvarlig sjukdom, också mot omikronvarianten, i åtminstone upp till sex månader efter den andra dosen. Med en tidigarelagd påfyllnadsdos kan också risken att smittas och att föra smittan vidare minskas.

Det epidemiologiska läget, liksom regionernas vaccinationskapacitet, kommer att följas de närmaste veckorna för att utvärdera om dosintervallet behöver och kan kortas ytterligare. Detta utan att det leder till undanträngningseffekter för de grupper i samhället som har störst behov av vaccinet.

Påfyllnadsdos rekommenderas till alla som är 18 år och äldre. Regionerna meddelar när det är dags.