Stöd till regionernas eventuella prioriteringar i arbetet med testning för covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Smittspridningen av covid-19 är mycket omfattande och befaras öka under ytterligare några veckor. Folkhälsomyndigheten har tagit fram underlag till regionerna för hur de vid behov kan prioritera i arbetet med testning och smittspårning i en övergångsperiod.

Kapaciteten för testning av covid-19 är kraftigt utbyggd i Sverige jämfört med i pandemins början. Förra veckan genomfördes nästan 429 000 tester i landet och kapaciteten kommer under de närmaste veckorna expandera ytterligare. Men med tanke på den mycket omfattande, och befarade fortsatt kraftigt ökande, smittspridningen i hela landet kan regionerna ändå komma att behöva prioritera resurserna.

För att skydda sköra personer i sjukvård och äldreomsorg, där smittspridning riskerar att får allvarliga konsekvenser, behöver resurserna användas där de gör störst skillnad om de under en period skulle vara otillräckliga.

Vid en situation där en region har bristande test- och smittspårningskapacitet kan det under en begränsad tid vara aktuellt att särskilt prioritera: testning med medicinsk indikation – det vill säga när läkare bedömer att diagnos har betydelse för en patients fortsatta vård och behandling – och testning av personer inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg.

Inom arbetet med smittspårning kan utbrottsutredningar där sköra individer vistas prioriteras, som hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.

Under en övergångsperiod kan regionerna ge lägre prioritet åt testning av symtomfria personer, exempelvis när någon i hushållet har covid-19. Dock ska alla som bor tillsammans med någon som har covid-19 stanna hemma enligt förhållningsreglerna och vara uppmärksamma på symtom.

Folkhälsomyndigheten har också beslutat att ta bort den tidigare rekommendationen att symtomfria personer som varit på resa utomlands bör testa sig för covid-19. Det är inte längre motiverat, med tanke på den omfattande spridningen av omikronvarianten i Sverige.

Testning och smittspårning är viktigt för att bryta smittkedjor och förhindra smittspridning. I detta skede av pandemin med en så omfattande smittspridning, blir dessutom övriga samhällsåtgärder för att minska kontaktintensiteten i hela befolkningen mycket viktiga.

Läs mer

  • Åtgärder mot covid-19