Antalet bekräftade covid-19-fall fortsätter att minska i Sverige

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Pandemin är inte över, men de bekräftade covid-19-fallen fortsatte att minska på nationell nivå under vecka 21.

Folkhälsomyndighetens uppdaterade statistik visar att antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att minska i Sverige. Under vecka 21 rapporterades drygt 1 300 fall av covid-19, vilket är en minskning jämfört med föregående vecka. Totalt provtogs drygt 14 800 individer för covid-19 i Sverige, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med vecka 20. Av de provtagna individerna var åtta procent positiva, vilket är på samma nivå som veckan före.

Viktigt att ta påfyllnadsdoserna av vaccinet

De senaste tre veckorna har färre bekräftade fall behövt intensivvård jämfört med tidigare under våren. Hittills vecka 21 har två personer med covid-19 rapporterats som nyinlagda på IVA. Antalet avlidna med covid-19 minskar också, en nedgång som hållit i sig sedan vecka åtta. Hittills har 35 personer rapporterats avlidna för vecka 19, men det finns en viss fördröjning i statistiken.

Av de personer som är 18 år och äldre har 65 procent fått tre doser vaccin. Av dem som är 80 år och äldre har 76 procent nu fått fyra doser. Andelen personer i gruppen 65–79 år som tagit en fjärde dos vaccin (en andra påfyllnadsdos) är 63 procent.

­̶ Det är viktigt att alla som har möjligheten vaccinerar sig och tar påfyllnadsdoserna när de erbjuds. Även om smittspridningen fortsätter att minska i landet är vi fortfarande mitt i en pandemi, och vaccinet vet vi är det bästa skyddet mot svår sjukdom och död, säger Britta Björkholm, avdelningschef.

Läs mer