Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka i Sverige

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Under vecka 24 fortsatte antalet fall av covid-19 att öka. Troligen bidrar en undergrupp till virusvarianten omikron, BA.5, till den större smittspridningen. Det är fortfarande viktigt att fler personer vaccinerar sig och följer rekommendationerna för påfyllnadsdoser.

Folkhälsomyndighetens uppdaterade statistik visar att antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka i Sverige, och under vecka 24 rapporterades knappt
2 200 fall av covid-19. Av dessa var tio procent efterregistreringar av fall som provtagits tidigare under våren 2022. Med de efterrapporterade fallen borträknade ses en ökning på 37 procent mellan vecka 23 och 24.

Totalt provtogs knappt 16 200 individer för covid-19 i Sverige under vecka 24, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med vecka 23. Av de provtagna individerna var 13 procent positiva, vilket är en ökning jämfört med föregående veckor.

Vaccinet skyddar mot svår sjukdom och död

Hittills vecka 24 har tre personer med covid-19 rapporterats som nyinlagda på IVA. Antalet avlidna per vecka med covid-19 fortsätter att minska, och nedgången har hållit i sig sedan vecka åtta. Hittills har 22 personer rapporterats avlidna för vecka 22, men det finns en viss fördröjning i rapporteringen.

Av de personer som är 18 år och äldre har 66 procent fått tre doser vaccin. Av dem som är 80 år och äldre har 77 procent nu fått fyra doser. Andelen personer i gruppen 65–79 år som tagit en fjärde dos vaccin (en andra påfyllnadsdos) är 67 procent.

Virusvarianten BA.5, en undergrupp till omikronvarianten, ökar i andel jämfört med andra varianter och det finns data som visar att den sprids mer effektivt. Men BA.5 ser inte ut att orsaka svår sjukdom eller död i högre utsträckning jämfört med tidigare varianter. Mycket tyder på att vaccinets skydd mot allvarlig sjukdom och död är högt även när det gäller den här virusvarianten, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

För den som inte vaccinerat sig, eller väntar med att ta en av påfyllnadsdoserna, är det viktigt att man gör det nu. Det är även viktigt att man stannar hemma och undviker kontakt med andra om man är sjuk och har symtom som kan vara covid-19.

Läs mer