Åtta substanser föreslås klassas som narkotika

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera åtta substanser som narkotika.

Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara.

Följande substanser föreslås klassificeras som narkotika:

  • Etazen, etonitazepyn, N-piperidinyl etonitazen (etonitazepipn) och protonitazen som tillhör gruppen opioider.
  • 2′-Me-alfa-PVP, N-etylnorpentedron och 4-metylpentedron som tillhör gruppen katinoner.
  • BOH-2C-B som tillhör gruppen hallucinogener.

Etazen, N-etylnorpentedron, 4-metylpentedron och BOH-2C-B är idag klassade som hälsofarliga varor och föreslås omregleras till narkotika.

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen som fattar beslut om substanserna ska regleras.

Läs mer

Klassificering av nya psykoaktiva substanser (NPS)