Liten ökning av antalet bekräftade covid-19-fall i Sverige

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Antalet bekräftade fall av covid-19 ökade vecka 23, delvis beroende på efterregistreringar. Men antalet fall är fortfarande på en låg nivå i landet.

Uppdaterad statistik från Folkhälsomyndigheten visar att antalet bekräftade fall av covid-19 ökat något i Sverige. Under vecka 22 rapporterades knappt 1 300 fall av covid-19 och vecka 23 rapporterades knappt 1 900 fall. Ökningen beror till viss del på en stor efterregistrering av fall som provtagits tidigare under våren 2022. Med de efterrapporterade fallen borträknade ses en ökning på 16 procent (197 fall) mellan vecka 22 och 23. Det varierar mellan regionerna, och ökningar av antalet fall per 100 000 invånare (efter att de efterregistrerade fallen räknats bort) ses i fyra regioner. En minskning ses i två regioner.

Totalt provtogs knappt 14 700 individer för covid-19 i Sverige under vecka 23, vilket är en minskning med fem procent jämfört med vecka 22. Av de provtagna individerna var tio procent positiva, vilket är något högre än föregående veckor.

Pandemin är inte över – vaccinering fortfarande viktig

Hittills vecka 23 har fyra personer med covid-19 rapporterats som nyinlagda på IVA. Antalet avlidna med covid-19 minskar också, en nedgång som hållit i sig sedan vecka åtta. Hittills har 25 personer rapporterats avlidna för vecka 21, men det finns en viss fördröjning i statistiken.

Av de personer som är 18 år och äldre har 66 procent fått tre doser vaccin. Av dem som är 80 år och äldre har 77 procent nu fått fyra doser. Andelen personer i gruppen 65–79 år som tagit en fjärde dos vaccin (en andra påfyllnadsdos) är 66 procent.

­̶ Vaccinerna mot covid-19 är det bästa skyddet mot svår sjukdom och död, och även om vaccinationstäckningen generellt är hög i befolkningen är det viktigt att man tar de påfyllnadsdoser som erbjuds. Vi är fortfarande mitt i en pandemi, säger Anders Lindblom, statsepidemiolog.

Läs mer