Ny lag ska begränsa nikotinanvändning och skydda barn och unga

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Från och med 1 augusti kommer tobaksfria nikotinprodukter att regleras när det gäller till exempel åldersgräns, marknadsföring och försäljning. Reglerna liknar de som redan gäller för tobaksvaror och e-cigaretter.

Nikotin är starkt beroendeframkallande och innebär hälsorisker. Bland annat är nikotin skadligt för hjärta och kärl. Användning av nikotin under graviditeten kan också orsaka komplikationer för kvinnan, fostret och för det nyfödda barnet. För att skydda folkhälsan och framförallt barn och unga, har riksdagen beslutat om en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Den nya lagen omfattar bland annat bestämmelser om produktanmälan, hälsovarningar, marknadsföring, märkning, åldersgräns och försäljning.

– En reglering av tobaksfria nikotinprodukter är viktig för folkhälsan. Ungdomar är dessutom särskilt känsliga för nikotinets beroendeframkallande egenskaper och behöver det särskilda skydd som lagen ger. Fortsatt forskning är också viktigt eftersom vi saknar tillräcklig kunskap om nikotinets långsiktiga effekter på hälsan, säger enhetschef Josefin Jonsson.

Ansvaret för att bestämmelserna följs ligger på den som tillverkar, importerar och säljer tobaksfria nikotinprodukter. Folkhälsomyndighetens uppdrag är att stödja arbetet med kunskap, vägledningar och föreskrifter samt förse tillverkare och importörer med relevant information. Folkhälsomyndigheten har också tillsyn över tillverkare och importörer. Kommunerna och Polismyndigheten ansvarar för tillsynen över att detaljhandeln följer de nya reglerna.

Läs mer