Ett fall av apkoppor rapporterat i Sverige

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

En person i region Stockholm har bekräftats smittad med apkoppor. Sjukdomen är mycket ovanlig, men under våren har ett tiotal fall rapporterats in från Europa. Folkhälsomyndigheten utreder nu tillsammans med de regionala smittskyddsenheterna om det finns fler fall i Sverige.

Apkoppor, monkeypox, är en mycket ovanlig sjukdom som orsakas av infektion med apkoppsvirus. Den vanligaste smittvägen är från djur till människa, men apkoppor kan i ovanliga fall överföras vid nära kontakt mellan människor. Sjukdomen förekommer i västra och centrala Afrika. Från övriga länder i världen har tidigare få fall rapporterats, oftast efter resor till dessa områden.

Flera fall i Europa

Under våren har ovanligt många fall av apkoppor konstaterats i Europa. Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC verkar överföring av virus ha skett via sexuella kontakter mellan män som har sex med män när det gäller fall i Storbritannien. Smittan bedöms inte som högsmittsam, utan nära kontakt krävs för att den ska överföras. Sexuella kontakter utgör en risk.

Monkeypox cases reported in UK and Portugal (www.ecdc.europa.eu)

– Personen i Sverige som har bekräftats vara infekterad med viruset är inte allvarligt sjuk, men har fått vård. Vi vet ännu inte var personen har blivit smittad. Utredning pågår just nu, säger infektionsläkare och utredare Klara Sondén på Folkhälsomyndigheten.

Ovanlig sjukdom

Det svenska fallet har rapporterats till Världshälsoorganisationen WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. De vanligaste sjukdomssymtomen vid apkoppor är feber, svullna lymfkörtlar, allmän sjukdomskänsla samt hudutslag med blåsor. Hos de europeiska fallen har hudproblemen ofta rapporterats vara lokaliserade till könsorgan, ljumskar och huden runt analöppningen.

– Det här är en mycket ovanlig sjukdom. Folkhälsomyndigheten utreder nu tillsammans med de regionala smittskyddsenheterna om det finns fler fall i Sverige, säger Klara Sondén.

För att kunna få tillgång till smittskyddslagens verktyg och smittskyddsåtgärder som till exempel smittspårning och förhållningsregler, har Folkhälsomyndigheten hemställt till regeringen om att apkoppor ska klassificeras som en allmänfarlig sjukdom. Syftet med åtgärderna är att innesluta sjukdomen och förhindra ytterligare spridning. Under fredagen den 20 maj beslutade regeringen om att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med apkoppsvirus.

Läs mer

Sjukdomsinformation om apkoppor