Fortsatt planering för smittskyddsåtgärder mot covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en beredskapsplan för införande av råd, rekommendationer och andra eventuella smittskyddsåtgärder i händelse av ökad spridning av covid-19 under 2022.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen av pandemin och har beredskap att agera om pandemin återigen utvecklas på ett sätt som orsakar allvarliga konsekvenser för samhället. I planen för den fortsatta hanteringen under 2022 som idag överlämnas till regeringen redogör Folkhälsomyndigheten för åtgärder som kan bli aktuella vid ett försämrat läge.

Det som beskrivs i beredskapsplanen ska inte ses som en prognos för hur smittspridning och sjuklighet i covid-19 kommer att se ut i framtiden. Syftet är att tydliggöra behovet av beredskap för insatser i lägen som skulle kunna uppstå.

Folkhälsomyndigheten pekar bland annat på vikten av att samhällsviktiga aktörer fortsatt prioriterar att planera för att kunna upprätthålla sin verksamhet vid till exempel personalbortfall och andra störningar som kan uppstå vid ett försämrat läge.

Vaccination mot covid-19 kvarstår som en av de mest grundläggande rekommendationerna för att skydda liv och hälsa, oavsett utveckling. Den rekommendationen gäller redan nu. Det är viktigt att alla som rekommenderas påfyllnadsdos ser till att få den så snart som möjligt. Även den som har haft covid-19 har nytta av vaccinationen eftersom skyddet då blir bredare och mer långvarigt.

– Viktigast just nu är att alla som har möjlighet vaccinerar sig enligt rekommendation för att skydda sig själva från allvarlig sjukdom. Samtidigt minskar konsekvenserna för samhället, exempelvis gällande vårdbelastning och frånvaro från arbete. Folkhälsomyndigheten rekommenderar till exempel att alla som är 65 år och äldre tar en fjärde dos vaccin mot covid-19, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Läs mer

Plan för eventuella råd, rekommendationer och smittskyddsåtgärder mot covid-19 – Regeringens uppdrag S2022/02127