Långsamt avtagande smittspridning av covid-19 i Sverige

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Under vecka 20 rapporterades något fler bekräftade fall av covid-19 på nationell nivå jämfört med veckan före, på grund av efterrapportering. Men den övergripande trenden är att antalet fall sjunker långsamt i landet.

På grund av Kristi himmelfärdsdag publiceras ingen veckorapport om covid-19 den här veckan. Men Folkhälsomyndighetens uppdaterade statistik visar att antalet bekräftade fall av covid-19 ökat något på nationell nivå. Ökningen beror på en efterrapportering av fall från i vintras i region Stockholm – av de 733 nya rapporterade fallen därifrån under vecka 20 hade 450 provtagits före den 1 maj. Sett till de fall som provtagits under de senaste veckorna ses en minskande trend nationellt.

I stora delar av landet var antalet bekräftade fall vecka 20 på samma nivå som föregående tre veckor. I Dalarna, Gävleborg, Sörmland och Östergötland minskade antalet fall något under vecka 20 jämfört med föregående vecka. Sammantaget tyder flera olika datakällor på en långsamt avtagande smittspridning i Sverige, men det är viktigt att komma ihåg att covid-19 fortfarande sprids i samhället och att pandemin inte är över.

Under vecka 20 rapporterades drygt 1 800 fall av covid-19, jämfört med drygt
1 600 föregående vecka. Totalt testades knappt 17 500 individer för covid-19 i Sverige, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med vecka 19. Av de provtagna individerna var 8 procent positiva, vilket är på samma nivå som veckan före. Antalet bekräftade fall som behövt intensivvård och antalet avlidna fortsätter att minska. Hittills under vecka 20 har tre patienter med covid-19 rapporterats in som nyinlagda på IVA. Antalet personer som hittills rapporterats avlidna för vecka 18 uppgår till 50 stycken, men det finns en viss fördröjning i statistiken.

Vaccinet mot covid-19 ger ett högt skydd mot svår sjukdom och död, och av de personer som är 18 år och äldre har 65 procent fått tre doser vaccin. Av dem som är 80 år och äldre har 75 procent nu fått fyra doser. Andelen personer i gruppen 65–79 år som tagit en fjärde dos vaccin (en andra påfyllnadsdos) är 60 procent.

Läs mer

Bekräftade fall av covid-19 i Sverige