Minskningen av bekräftade covid-19-fall har saktat ner nationellt

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Antalet fall av covid-19 fortsatte att minska på nationell nivå under vecka 17. Men takten på minskningen är lägre än föregående veckor, och har stannat av helt i flera regioner.

Den uppdaterade statistiken från Folkhälsomyndigheten visar att antalet bekräftade fall av covid-19 på nationell nivå fortsätter nedåt, om än långsammare än tidigare veckor. I delar av landet är antalet fall kvar på samma nivå som vecka 16.

Under vecka 17 rapporterades drygt 2 300 fall av covid-19, en minskning med 8 procent jämfört med föregående vecka. Totalt testades drygt 20 600 individer för covid-19 i Sverige, vilket är en liten ökning jämfört med vecka 16. Av de provtagna individerna var 11 procent positiva, vilket är en minskning jämfört med veckan före.

Liten minskning syns i IVA-inläggningarna

Antalet bekräftade fall som behövt intensivvård har minskat något för första gången sedan mitten av mars. Hittills vecka 17 har 6 patienter med covid-19 rapporterats in som nyinlagda på IVA. Antalet avlidna med covid-19 minskar också, en nedgång som hållit i sig sedan vecka 8. Hittills har 65 personer rapporterats avlidna för vecka 15, men det finns en viss fördröjning i statistiken.

Av de personer som är 18 år och äldre har 64 procent fått tre doser vaccin. Av dem som är 80 år och äldre har 70 procent nu fått fyra doser. Sedan drygt en månad rekommenderas även personer i åldern 65-79 år att ta en fjärde dos vaccin (en andra påfyllnadsdos), och 45 procent i gruppen har hittills gjort det. Det är en ökning med 12 procentenheter sedan förra veckan.

̶ Vi kan inte nog trycka på vikten av att så många som möjligt tar chansen att vaccinera sig. Sverige befinner sig fortfarande i en pandemi, och vaccinet ger ett högt skydd mot svår sjukdom och död, säger Anders Lindblom, statsepidemiolog.

Influensa-fallen vänder nedåt

Sedan i slutet av mars har det varit en uppgång i antalet bekräftade influensafall, men statistiken för vecka 17 visar att antalet bekräftade influensafall nu vänt nedåt på nationell nivå, med 369 fall rapporterade. De senaste veckorna har fall rapporterats från samtliga regioner med flest fall sett till befolkningsmängden i åldersgruppen 65 år och äldre. Sammantaget är influensaaktiviteten låg, men det är stora geografiska skillnader i spridningen. Högst influensaaktivitet vecka 17 rapporteras från Värmland följt av Dalarna, Kalmar, Jämtland Härjedalen och Norrbotten.

Det är fortsatt viktigt med diagnostik inom vården och tidig antiviral behandling för patienter med misstänkt influensa som tillhör en riskgrupp för svår influensasjukdom. Det gäller oavsett vaccinationsstatus.

Läs mer