Nya rekommendationer inför höstens vaccinationer mot covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om rekommendationer för vaccination mot covid-19, gällande från den 1 september. Personer med ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom, inklusive gravida och alla som är 65 år och äldre, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin inför höst- och vintersäsongen 2022/23.

Pandemin med covid-19 är inte över, smittan sprids fortfarande över världen. I Sverige behöver vi vara beredda på en ökad spridning under kommande höst- och vintersäsong.

– Utifrån det vi vet nu om viruset och om immuniteten i befolkningen så står vi relativt väl rustade jämfört med tidigare i pandemin, eftersom de allra flesta har vaccinerat sig eller genomgått covid-19-infektion, säger Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Rekommendationer från den 1 september 2022

Från och med den 1 september rekommenderar Folkhälsomyndigheten följande:

  • Vuxna 65 år och äldre samt personer i riskgrupp från 18 års ålder rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos inför kommande höst- och vintersäsong. Rekommendation gäller alla som har ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom: gravida, personer med nedsatt immunförsvar, personer med hjärt- och lungsjukdom med flera grupper. De finns listade på sidan Information till riskgrupper om covid-19.
  • Barn 12–17 år rekommenderas vaccination med två doser, det vill säga att nuvarande rekommendation kvarstår. Utöver det rekommenderas barn i särskilda grupper vaccination från 5 års ålder, också enligt nuvarande rekommendation. Barnläkarföreningen listar vilka grupper som är aktuella.
  • Vuxna 18–64 år rekommenderas vaccination med tre doser, som enligt nuvarande rekommendation. Den som vill ta ytterligare en påfyllnadsdos, dos 4, inför kommande säsong kan göra det. Regionerna bör tillhandahålla vaccin för alla vuxna som vill ha en fjärde dos, och vaccin till dos 1–3 för den som inte har tagit dessa.

– Generellt bedöms risken för allvarlig sjukdom som låg för vuxna under 65 år som har vaccinerats med tre doser, men risken stiger med åldern och varierar inom gruppen. Det kan finnas personliga skäl som gör att man vill vaccinera sig med ytterligare en dos, säger Karin Tegmark Wisell.

För de med allra störst behov av skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19 kan det bli aktuellt med ytterligare påfyllnadsdos även senare under höst- och vintersäsongen 2022/23.

Beredskap för att skala upp vaccinationsarbetet

Folkhälsomyndigheten betonar i beslutsunderlaget att det behöver finnas beredskap för att relativt snabbt kunna skala upp vaccinationsinsatsen ytterligare, om hela eller ännu större delar av befolkningen skulle rekommenderas att vaccinera sig med ännu en dos. Det skulle till exempel kunna bli aktuellt om kommande varianter av viruset skulle ge allvarligare sjukdom än de som nu cirkulerar. Nya vacciner mot covid-19 skulle också kunna påverka kommande beslut om rekommendationer.

– Vi följer hela tiden läget i pandemin, och fattar beslut utifrån bästa tillgängliga kunskap. Vaccination mot covid-19 har varit och fortsätter att vara det viktigaste för att lindra konsekvenserna av smittspridningen eftersom vaccinerna skyddar individen mot allvarlig sjukdom och död i covid-19, säger Karin Tegmark Wisell.

Läs mer