Ytterligare ett fall av apkoppor i Sverige

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Ytterligare ett fall av apkoppor har bekräftats i Sverige. Det är en person boende i Västra Götaland. Personen uppges må väl och vårdas inte på sjukhus. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och har publicerat stödmaterial om apkoppor riktat till hälso- och sjukvården. I fortsättningen kommer nya fall i Sverige att rapporteras i den gulmarkerade utbrottsrutan på Folkhälsomyndighetens webbplats.

De svenska fallen har rapporterats till Världshälsoorganisationen WHO samt till den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Apkoppor, monkeypox, är sedan den 20 maj klassificerad som en allmänfarlig sjukdom, vilket innebär att smittskyddsåtgärder som till exempel smittspårning och förhållningsregler kan användas för att begränsa spridningen.

I EU/EAA har enligt ECDC 118 bekräftade fall rapporterats i dagsläget. Enligt ECDC är det för de bekräftade fallen just nu vanligast med blåsor kring könsorganen, ändtarmsöppningen eller munnen vilket tyder på en sexuellt överförd smitta. Enligt ECDC verkar överföring ha skett via sexuella kontakter mellan män som har sex med män när det gäller fall i Europa.

Folkhälsomyndigheten har publicerat stödmaterial om apkoppor riktat till hälso- och sjukvården. Dokumenten beskriver när misstanke om apkoppor är relevant och när det då är aktuellt med testning för smittan. Dokumenten ger även vägledning om skyddsutrustning för hälso- och sjukvårdspersonal.

- Det nu aktuella utbrottet uppvisar vad som verkar vara en ny smittväg vilket gör att vi nu bygger ny kunskap. Rekommendationerna kommer därför att uppdateras i samband med att mer information tillkommer, säger Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

I fortsättningen kommer nya fall i Sverige att rapporteras i den gulmarkerade utbrottsrutan på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer