Anders Tegnell till internationellt vaccinuppdrag

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Sverige vill bidra ytterligare till det globala arbetet med jämlik tillgång till vacciner mot covid-19 genom att utse Anders Tegnell till att bistå i den globala vaccinationsinsatsen. Det innebär att han från och med den 14 mars lämnar sina uppdrag som avdelningschef och statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Anders Tegnell utses av Folkhälsomyndigheten att bistå som senior expert i en ny grupp som planeras arbeta med att tillgängliggöra covid-19-vaccin till världens länder som inte kunnat köpa eget vaccin. Anders Tegnell lämnar sina uppdrag som statsepidemiolog och avdelningschef på Folkhälsomyndigheten från och med 14 mars 2022.

– Jag har arbetat med vacciner i 30 år och har samtidigt alltid brunnit för internationella frågor. Nu får jag chansen att bidra i det omfattande internationella arbetet. Det är fortsatt mycket viktigt att vaccinerna når ut till de länder som inte har haft de ekonomiska förutsättningarna att köpa egna vacciner, säger Anders Tegnell.

Anders Tegnell är disputerad infektionsläkare. Han var med från början när Folkhälsomyndigheten bildades 2014. Innan dess har han bland annat jobbat på Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, WHO och EU-kommissionen. Anders Tegnell har varit statsepidemiolog sedan den 1 mars 2013.

Från och med 14 mars kommer Anders Lindblom att ha funktionen som statsepidemiolog. Anders Lindblom har en bakgrund som smittskyddsläkare och arbetar idag vid avdelningen för smittskydd och hälsoskydd.