Bekräftade fall av covid-19 fortsätter att minska i Sverige

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Ny statistik visar att smittspridningen i landet fortsätter att minska. Det är också färre personer som vårdas med covid-19 på landets intensivvårdsavdelningar. Samtidigt finns ett fortsatt stort behov av att öka vaccinationsgraden i befolkningen, och att fler antar erbjudandet om en påfyllnadsdos.

Folkhälsomyndighetens uppdaterade statistik visar att antalet bekräftade fall av covid-19 minskade med 29 procent i landet under den senaste veckan, men skillnader finns på lokal och regional nivå. Av de som provtogs var 26 procent positiva. Även antalet nyinlagda på intensivvårdsavdelning fortsatte att minska. Under den föregående veckan har hittills 24 nyinlagda personer rapporterats, jämfört med i medeltal 55 de föregående tre veckorna. Den minskande smittspridningen följer utvecklingen i Europa.

– Vi ser en tydlig nedåtgående trend för smittspridningen i Sverige. Samtidigt är mörkertalet större än tidigare, eftersom testningen har minskat. Den koncentreras nu till hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, där den bedöms göra mest nytta för att minska riskerna för vidare smittspridning och skydda de sköraste grupperna från allvarlig sjukdom och död, säger avdelningschef Britta Björkholm.

Smittan är inte borta

Statistiken visar också att antalet bekräftade fall av covid-19 minskade med 17 procent under den senaste veckan bland personer som bor på särskilt boende för äldre och de som har hemtjänst. Men smittan är inte borta, det är fortsatt viktigt att stanna hemma vid symtom och att följa rekommendationerna inom vård och omsorg, bland annat för besökare.

Antalet avlidna per vecka ökade under vecka 7, då 355 personer avled med covid-19. Folkhälsomyndigheten bedömer att det kommer att dröja ytterligare en tid innan den minskade smittspridningen ger effekten att antalet avlidna med covid-19 minskar. Detta eftersom det finns en fördröjning i tid från insjuknande till dödsfall, och även en fördröjning i inrapporteringen av dödsfall.

– Även om pandemin har gått in i en ny fas med minskad smittspridning så pågår den fortfarande. Därför är det fortsatt viktigt att vaccinera sig mot covid-19 för att skydda sig själv och andra, och för att minska risken för allvarlig sjukdom och död. Genom en hög vaccinationstäckning är befolkningen också bättre rustade att stå emot nya smittvågor och virusvarianter, säger Britta Björkholm.

I Sverige har de allra flesta från 12 år valt att vaccinera sig mot covid-19. Bland de som är 18 år eller äldre är ungefär 61 procent vaccinerade med en tredje dos. Men fortfarande är det drygt en miljon människor som inte har tagit sin första dos, och det finns ett fortsatt behov av att öka vaccinationstäckningen i befolkningen.

Läs mer

Aktuell veckorapport om covid-19