Covid-19 ska fortsatt smittspåras i vård och omsorg

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Covid-19 är fortsatt anmälningspliktig, och Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 även fortsatt ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Riksdagen har i enlighet med Folkhälsomyndighetens hemställan till regeringen från den 3 februari 2022 och utifrån regeringens proposition beslutat att covid-19 inte längre ska klassas som allmänfarlig- och samhällsfarlig sjukdom från och med den 1 april 2022. Regeringen har även beslutat att covid-19 ska fortsätta att vara anmälningspliktig, det vill säga att konstaterade fall ska anmälas till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

I tillägg till det har Folkhälsomyndigheten beslutat att smittspårning fortsatt måste ske då fall av covid-19 upptäcks inom vård och omsorg för att minska riskerna för vidare smittspridning och därmed skydda personer som har en förhöjd risk för att drabbas av allvarlig covid-19-sjukdom. Även Folkhälsomyndighetens beslut gäller från den 1 april.

– Att drabbas av covid-19 kan medföra allvarlig sjukdom, och även om vi nu kan hantera pandemin på ett annat sätt än tidigare tack vare vaccinerna är den inte över. Smittspårning behövs för att bryta smittkedjor i de miljöer där personer med hög risk att drabbas av allvarliga konsekvenser av covid-19 vistas, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Den 1 april publicerar Folkhälsomyndigheten en uppdaterad vägledning om förebyggande åtgärder och smittspårning av covid-19 inom vård och omsorg utifrån den ändrade regleringen. Landets regioner och verksamhetsansvariga behöver sedan anpassa och implementera åtgärderna utifrån regionala och lokala förhållanden.

Rekommendationerna om vem som bör provtas för covid-19 förändras inte den 1 april.

Upphävd föreskrift om kriterier för intyg om covid-19-infektion

Regeringen har också beslutat att ta bort inreseförbudet från länder utanför EU/EES. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat att från den 1 april upphäva myndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:14) om kriterier för intyg om covid-19-infektion.

Läs mer