Covid-19-vaccinet Nuvaxovid rekommenderas från 18 år

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar covid-19-vaccinet Nuvaxovid för personer som är 18 år och äldre. Det kompletterar mRNA-vaccinerna som erbjudits sedan ett drygt år tillbaka och möjliggör för ytterligare grupper i samhället att vaccinera sig mot covid-19.

Nuvaxovid, från Novavax, är det femte vaccinet mot covid-19 som har godkänts i EU. Det är godkänt för användning för personer som är 18 år och äldre. Det är ett proteinbaserat vaccin som kan förvaras i kyltemperatur. Det är framtaget i en för vacciner mer traditionell tillverkningsprocess än de båda sedan ett år tillbaka väl etablerade mRNA-vaccinerna.

Säkra och effektiva vacciner

I Sverige kommer Nuvaxovid att komplettera de båda mRNA-vaccinerna som för närvarande används, Spikevax från Moderna och Comirnaty från Pfizer/Biontech, där uppföljningarna visar på både god effekt och god säkerhet.

– Det är viktigt att alla som omfattas av rekommendationerna och kan vaccinera sig mot covid-19 gör det. Det är och förblir det viktigaste verktyget för att hålla pandemin under kontroll, och vaccinet skyddar både dig själv och andra. Nu har vi både mRNA-vaccinerna och ett proteinbaserat vaccin, de är alla säkra och effektiva, säger Anders Tegnell, avdelningschef och statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Vaccinationstäckningen i Sverige är hög, men det är fortfarande drygt 1 miljon vuxna som inte har vaccinerat sig. Nuvaxovid blir ett nytt och kompletterande vaccin. Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att ge personer som ännu inte vaccinerats möjligheten att välja Nuvaxovid.

Nuvaxovid har ännu inte levererats till Sverige, men väntas komma inom den närmaste månaden.

Följande användning av Nuvaxovid omfattas av Folkhälsomyndigheten rekommendationer för vaccination mot covid-19:

  • Primärvaccination (dos 1 och 2) till personer som är 18 år och äldre som tidigare inte vaccinerat sig mot covid-19. Doserna ges med 3–7 veckors intervall.
  • En första påfyllnadsdos (dos 3) till personer som är 18 år och äldre som fått vaccinet tidigare. Den kan ges från 3 månader efter primärvaccinationens andra dos.

Personer från 18 år med immunbrist som har ett lågt eller icke mätbart immunsvar efter 3 eller 4 doser mRNA-vaccin kan också övervägas för vaccination med Nuvaxoivd, efter bedömning av medicinskt ansvarig läkare. Nuvaxovid kan också ges, efter medicinsk bedömning, till personer från 18 år som av medicinska skäl inte bör vaccineras med mRNA-vaccinerna.

Personer som har fått två doser mRNA-vaccin tidigare rekommenderas i första hand att få ett mRNA-vaccin också som påfyllnadsdos. Men Nuvaxovid kan också ges till dem som föredrar att få det vaccinet som påfyllnadsdos, i ett blandat schema.

Gravida löper ökar risk för allvarlig covid-19 och rekommenderas därför att vaccinera sig. För närvarande rekommenderas fortsatt mRNA-vaccin till gravida, då det ännu inte finns tillräckligt med data kring vaccination av gravida med Nuvaxovid.

Läs mer

Beslutsunderlag för användande av Nuvaxovid vid primärvaccination och påfyllnadsdoser till personer 18 år och äldre.